7143 sk. madde 22 GENÇ GİRİŞİMCİLERDE BAGKUR PRİM TEŞVİKİ

Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Bu konuyu Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz: Facebook Twitter
7143 sk. madde 22 GENÇ GİRİŞİMCİLERDE BAGKUR PRİM TEŞVİKİ
18.05.2018, 09:09,
#1
7143 sk. madde 22 GENÇ GİRİŞİMCİLERDE BAGKUR PRİM TEŞVİKİ
7143 SK. MADDE 22

MADDE 22- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“k) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında 1/6/2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, 1 yıl süreyle 82 nci madde uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hâzinece karşılanır. Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu fıkra hükmünden yararlandırılır.”
28.07.2018, 09:52,
#2
RE: 7143 sk. madde 22 GENÇ GİRİŞİMCİLERDE BAGKUR PRİM TEŞVİKİ
İLGİLİ SGK GENELGESİ VE AÇIKLAMALAR

GENÇ GİRİŞİMCİ TEŞVİKİNİN USUL VE ESASLARI:


Bilindiği üzere, 18/5/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7143 sayılı
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanunun 22’nci maddesi ile; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (k)
bendinde;

“31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20’nci maddesi
kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç
tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, bu Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında 1/6/2018
tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, 1 yıl süreyle 82’nci madde
uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazinece karşılanır. Adi ortaklıklar ve
şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu fıkra hükmünden yararlandırılır.”
hükmü yer almaktadır.
Belirtilen Kanun maddesi hükümleri çerçevesinde kamuoyunda “Genç Girişimci “Teşviki
“olarak adlandırılan destek uygulamasının usul ve esasları aşağıda açıklanmıştır.

A. TEŞVİKTEN YARARLANMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ ŞARTLARIN OLMASI GEREKİR

1-İşe başlamanın 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre kanuni süresi içerisinde bildirilmiş
olması gerekir. Kanuni süresi bildirilmiş olmasına rağmen SGK’ya sonradan geriye dönük tescil
işlemi yapılması halinde vergi kaydının başladığı tarih itibariyle işlem yapılacaktır.

ÖRNEK1: 15/8/2018 tarihinde manav işletmeciliği faaliyetine başlayan ve prim teşvikinden
yararlanma şartlarının tamamını taşıyan sigortalı (A)’nın, Kurumumuza bildirimi vergi dairesince
3 ay sonra yapılmıştır. Buna göre, sigortalı (A), 15/8/2018 tarihinden itibaren prim teşvikinden
yararlanacaktır.

2- Kişinin kendi işinde fiilen çalışması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi
gerekir.

3- Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hâli hariç olmak üzere,
faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya
üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması
gerekmektedir.

ÖRNEK 2: Sigortalı (A), 1/10/2018 tarihinde babasına ait lokanta işletmesini devralmak
suretiyle ticari faaliyete başlamıştır. Sigortalı (A)’nın, işi devraldığı babasının 1. derece kan
hısımı olması nedeniyle, prim teşvikinden faydalanması mümkün olmayacaktır.

4- Adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesi faaliyet yapılıyorsa sadece bir ortak teşvikten
yararlanacak, teşvik kapsamında seçilecek ortak en genç olan ortak olacaktır. Prim teşvikinden
faydalanılabilmesi için tüm ortakların ayrı ayrı şartları sağlaması gerekir. Ortaklardan herhangi
biri teşvik şartını sağlamıyorsa, diğer ortaklar da yararlanmayacaktır.

ÖRNEK 3: Sigortalı (A), sigortalı (B) ve sigortalı ©, 1/9/2018 tarihinde adi ortaklık şeklinde
market işletmeciliği faaliyetine başlamış olup faaliyete başlanıldığı tarihte sigortalı (A) 30,
sigortalı (B) 25, sigortalı © ise 22 yaşındadır. Buna göre; sigortalı (A), 29 yaş şartını ihlal
ettiğinden ortakların hiçbiri prim teşvikinden yararlanamayacaktır.
5-Sigortalının vergi mükellefiyet başlangıcı itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını
doldurmamış olması şarttır.

6- Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması gerekmektedir

7-Teşvikten yararlanmak isteyen sigortalıların gelir vergisi istisnasından yararlandığına dair
belgeyi bağlı bulundukları SGK’ya vermeleri gerekir.

8-Teşvikten yararlanırken sigortalılığı sona erenlerden 1 yıl içinde yeniden sigortalılığı
başlayanların kalan aylar için teşvikten yararlanmaları mümkün değildir. Ancak, sigortalılık bir
başka işveren yanında hizmet akdiyle çalışma nedeniyle sona ermişse 1 yıl içerisinde 4/1-b
kapsamında yeniden sigortalılık başlamışsa teşvikten yararlanılabilecektir.

B. SİGORTALI TESCİLLERİNİN YAPILMASI:

Prim teşvikinden yararlanmak isteyen sigortalıların, 193 sayılı GVK’nın mükerrer 20’nci
maddesi kapsamında olması halinde tescil işlemi veri transferi aracılığı ile internet üzerinden
yapılacaktır. Ancak, Gelir İdaresi Başkanlığı ile karşılıklı veri transferi yapılıncaya kadar
teşvikten yararlanmak isteyen sigortalının 193 sayılı Gelir Yergisi Kanununun mükerrer 20’nci
maddesi kapsamında kazanç istisnasından faydalandığına dair belgeyi bağlı bulunduğu vergi
dairesinden alarak sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine müracaat
etmeleri gerekmektedir.

C. TEŞVİKTEN YARARLANILACAK PRİM TUTARI:

1/6/2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin BAĞ-KUR primleri, 1 yıl
süreyle sigorta primine esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanacaktır.1/6/2018 tarihi ve
sonrasına beyan girişi yapılsa dahi aylık prime esas kazançları, günlük prime esas kazanç alt
sınırının otuz katı üzerinden tahakkuk ettirilecektir.
2018 yılı için verilecek teşvik tutarı 2.029,5x%34,5=700,18.- TL’dir.
Saygılarımızla…


“Genç Girişimci Teşvik Uygulaması” 2018/28 Sayılı SGK Genelgesi tam metni…>>>

2018/28 SAYILI SGK GENELGESİ


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  6661 SAYILI TEŞVİK- ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 5510 SK. GEÇİCİ 68. MADDE ve 71. MADDE Ahmet Barlak 10 20,721 28.05.2019, 15:25
Son Yorum: Ahmet Barlak
  7166 sayılı kanun teşviki (01.02.2019-30.04.2019) arası işe alınan İŞÇİLER İÇİN Ahmet Barlak 2 1,577 06.04.2019, 12:17
Son Yorum: Ahmet Barlak
  6645/25.MADDE Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerine işsizlik sigortası prim teşviki Ahmet Barlak 3 4,735 05.01.2019, 16:12
Son Yorum: Ahmet Barlak
  7103 SK. TEŞVİKİ- 4447 SAYILI KANUN GEÇİCİ 19. MADDE TEŞVİKİ Ahmet Barlak 1 5,347 27.06.2018, 11:20
Son Yorum: Ahmet Barlak
  6645 SK. (4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 15. MADDESİ İLE GETİRİLEN SGK PRİM TEŞVİĞİ) Ahmet Barlak 3 13,448 22.06.2018, 10:01
Son Yorum: Ahmet Barlak

Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi