4447 SAYILI KANUNUN 50. MADDESİNİN 5. FIKRASINDA ÖNGÖRÜLEN SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ

Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Bu konuyu Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz: Facebook Twitter
4447 SAYILI KANUNUN 50. MADDESİNİN 5. FIKRASINDA ÖNGÖRÜLEN SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ
29.04.2015, 13:07,
#1
4447 SAYILI KANUNUN 50. MADDESİNİN 5. FIKRASINDA ÖNGÖRÜLEN SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ
(İşsizlik ödeneği alan sigortalıları işe alan işverenlere uygulanacak prim teşviki)İşsizlik ödeneği alan sigortalıları işe alan işverenlerin sigortalının işe alındığı tarihten önceki aydan başlayarak son 6 aylık dönemde aylık prim hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılarının ortalamasına ilave olarak işe alınması durumunda;

Aylık prime esas kazanç alt tutarı üzerinden hesaplanan kısa vadeli sigorta prim tutarının % 1'lik tutarı ile malullük,yaşlılık ve ölüm sigortası ile Genel Sağlık sigortası prim tutarının tamamı olmak üzere toplam % 33,5'luk prim tutarı sigortalının işsizlik ödeneği alacağı hak sahipliği süresinden düşülerek işsizlik sigortası fonundan karşılanır. 5.1. İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALAN SİGORTALILARIN İŞE ALINMASINA İLİŞKİN TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI5.1.2. SİGORTALI AÇISINDAN ŞARTLAR•5.1.2.1.01.10.2009 veya daha sonraki bir tarihte işe alınmış olması.

•5.1.2.2.İşe giriş tarihi itibariyle işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olması, gerekir.5.1.3. İŞYERİ AÇISINDAN ŞARTLAR•5.1.3.1.Sigortalının işe alındığı tarihten önceki aydan başlanarak son 6 aylık dönemdeki aylık prim hizmet belgesinde kayıtlı ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması.

•5.1.3.2.İşsizlik ödeneği almaya hak kazanan sigortalının, işsizlik ödeneği almaya hak kazanmadan önce son çalıştığı işyeri haricindeki bir işyerinde işe başlaması.NOT: İşverenin söz konusu teşvikten faydalanabilmesi için gerek sigortalı, gerekse işyeri açısından yukarıda aranan bütün şartların aynı anda gerçekleşmesi gerekmektedir.5.2. SİGORTALININ 01.10.2009 VEYA DAHA SONRAKİ BİR TARİHTE İŞE BAŞLAMIŞ OLMASI◦— 5921 sayılı kanunun teşvik ile ilgili maddesinin 01.10.2009 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesinden dolayı işverenler anılan maddede öngörülen prim teşvikinden sadece 01.10.2009 tarihinden sonra işe aldıkları sigortalılardan dolayı faydalanılabilecektir. 
◦— İşsizlik ödeneğinden yararlanmaya 01.10.2009 tarihinden önce hak kazanan sigortalılar 01.10.2009 tarihinden sonra işe alınmaları halinde işsizlik ödeneğinden yararlanmaya hak kazanılmış kalan süre kadar teşvik kapsamında bildirilebilecektir. 


ÖRNEK: A sigortalısının

-Hizmet akdinin sona erdiği tarih 31.08.2009

-İşsizlik ödeneğinden yararlanmaya hak kazandığı tarih : 01.09.2009

-İşsizlik ödeneğinden yararlanacağı süre 6 ay (180 gün)

-Yeniden başka bir işyerinde işe başlama tarihi : 01.10.2009

Olduğu varsayıldığında diğer şartların yerine getirilmesi koşulu ile sigortalının teşvik kapsamında bildirilebileceği süre işsizlik ödeneği almaya hak kazandığı kalan 5 aylık (150 günlük) süredir.ÖRNEK: "B" sigortalısının

-Hizmet akdinin sona erdiği tarih 15.07.2009

-İşsizlik ödeneğinden yararlanmaya hak kazandığı tarih : 16.07.2009

-İşsizlik ödeneğinden yararlanacağı süre 8 ay (240 gün)

-Yeniden başka bir işyerinde işe başlama tarihi : 20.09.2009

Olduğu varsayıldığında sigortalının her ne kadar işsizlik ödeneği almaya hak kazandığı kalan süre bulunsa da işe başlama tarihi kanunun yürürlük tarihinden (01.10.2009) önce olduğundan bahsi geçen sigortalı teşvik kapsamında bildirilemez.5.3. SİGORTALININ İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALMAYA HAK KAZANMIŞ OLMASI◦— Sigortalının işsizlik ödeneği alabilmesi için; 
◦— Hizmet akdinin 4447 sayılı kanunda belirtilen hallerden birisine dayalı olarak sona ermesi, 
◦— Süresi içinde İŞKUR'a müracaat ederek yeni bir işte çalışmak istemelerini bildirmeleri, 
◦— Hizmet akdinin sona erdiği tarihten önceki son 3 yıl içinde 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olması ve işten ayrıldığı tarihten önceki son 120 günde sürekli çalışarak prim ödemiş olması gerekir. 
◦— İşsizlik ödeneği almaya hak kazanan sigortalının teşvik kapsamında bildirilebilmesi için işe alındığı tarihte işsizlik ödeneği alacağı kalan bir sürenin bulunması gerekmektedir. 


ÖRNEK: Sigortalının

◦— İşten ayrılış tarihi : 31.10.2009 
◦— İşsizlik ödeneği almaya hak kazandığı tarih : 01.11.2009 
◦— İşsizlik ödeneğinden yararlanacağı süre : 180 gün (6 ay) 
◦— Yeni bir işyerine başlama tarihi : 01.01.2010 
Olduğu varsayıldığında;Bahsi geçen sigortalının 120 gün işsizlik ödeneği alacağı süre bulunduğundan 30.04.2010 tarihine kadar olan çalışma süresi için teşvik kapsamında bildirilebilir.ÖRNEK 2 : Sigortalının

◦— İşten ayrılış tarihi : 15.02.2009 
◦— İşsizlik ödeneği almaya hak kazandığı tarih : 16.02.2009 
◦— İşsizlik ödeneğinden yararlanacağı süre : 300 gün (10 ay) 
◦— Yeni bir işyerine başlama tarihi : 01.01.2010, Olduğu varsayıldığında; 


Bahsi geçen sigortalının işsizlik ödeneği alacağı süre bulunmadığından çalışma süresi içinde teşvik kapsamında bildirilemez.5.4. SİGORTALININ İŞE ALINDIĞI TARİHTEN ÖNCEKİ AYDAN BAŞLANARAK SON 6 AYDAKİ KURUMA BİLDİRİLEN SİGORTALI SAYISININ ORTALAMASINA İLAVE OLARAK İŞE ALINMASI.◦— Bahsi geçen teşvikten faydalanmak isteyen işverenlerin işsizlik ödeneği alan sigortalıyı işe başlattığı aydan önceki aydan başlayarak geriye doğru son 6 aydaki Kuruma verilen aylık prim hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına İLAVE OLARAK işe başlatmış olması gerekmektedir. 
ÖRNEK -1 

◦— 15.12.2009 tarihinde işe alınan ve işsizlik ödeneği almayı hak eden sigortalının çalışmaya başladığı işyerinin son 6 aylık dönemde 
◦— 2009-Kasım ayında : 2 
◦— 2009-Ekim ayında : 2 
◦— 2009-Eylül ayında : 2 
◦— 2009-Ağustos ayında : 4 
◦— 2009-Temmuz ayında : 4 
◦— 2009-Haziran ayında : 4 


Sigortalı bildirdiği varsayıldığında ortalama sigortalı sayısı 18/6 = 3 olacaktır.

Bahsi geçen işyerinin 15.12.2009 tarihinde işe aldığı işsizlik ödeneği alan sigortalıyı anılan teşvik kapsamında bildirebilmesi için 2009-Aralık ayında Kuruma bildireceği sigortalı sayısının EN AZ 4 olması gerekmektedir.

Söz konusu işyerinin ortalama sigortalı sayısı olan 3 veya daha altında sigortalı bildirimi mevcut ise ilave işe alma olgusundan bahsedilemeyeceğinden teşvik kapsamında sigortalı bildiremeyecektir.◦— İşsizlik ödeneği alan sigortalının işe başlatıldığı tarihte çalıştırılan sigortalı sayısı, ortalama sigortalı sayısının üzerine çıkmadığı taktirde anılan işyerinde ileriki bir tarihte ortalama sigortalı sayısının üzerine çıkılsa bile söz konusu sigortalıdan dolayı bahse konu sigorta prim teşvikinden faydalanılması mümkün değildir. 


ÖRNEK: 2009-Mayıs ila Ekim dönemine ait ortalama sigortalı sayısı 5 olan işyerinde 15.11.2009 tarihinde işe alınan işsizlik ödeneği almaya müstahak "A" sigortalısı ile birlikte toplam çalıştırılan sigortalı sayısı 5 olduğu varsayıldığında;

◦— 15.11.2009 tarihinde işe alınan "A" sigortalısının ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmamış olmasından dolayı teşvik kapsamında bildirilemeyecek olup, daha sonraki aylarda çalıştırılan sigortalı sayısı 6 ve üzerine çıksa dahi "A" sigortalısının sigorta prim teşviki kapsamında bildirilmesi söz konusu olamayacaktır. 
◦— Dolayısıyla işe başladığı tarihte ilave işçi olarak işe alınmamış olan sigortalının hiç bir şekilde teşvik kapsamında bildirilmesi mümkün değildir. 
◦— Ortalama sigortalı sayısı teşvikten yararlanacak her bir sigortalı için işe giriş tarihine göre ayrı ayrı hesaplanacaktır. 
◦— Bu nedenle her bir sigortalı için ortalama sigortalı sayısının farklı olması muhtemel olup, ortalama sigortalı sayısının sigortalı bazında takip edilmesi gerekmektedir. 


ÖRNEK: X LTD.ŞTİ. İşyerinde;

-A sigortalısının 14.11.2009,

-B sigortalısının ise 05.01.2010 tarihinde işe başlatıldığı varsayıldığında;

◦— "A" sigortalısı için 2009/5,6,7,8,9 ve 10. aylardaki, 
◦— "B" sigortalısı için ise 2009/7,8,9,10,11 ve 12. aydaki; kuruma bildirilen sigortalı sayılarının ortalaması dikkate alınacaktır. 


◦— Ortalama sigortalı sayısının tespitinde esas alınacak son 6 aylık dönemin bazı aylarında sigortalı çalıştırılmamış olması halinde, ortalama sigortalı sayısı, Kuruma sigortalı bildirimi yapılmış aylardaki toplam sigortalı sayısının bildirim yapılan ay sayısına bölünmesi yoluyla tespit edilir. 
ÖRNEK: ABC işyerinde;

2009- 5. ayda : 6

2009-6. ayda : 6

2009-7. ayda -sigortalı bildirimi yoktur.

2009-8. ayda : 3

2009-9. ayda : 3

2009-10. ayda :2 sigortalı bildirimi mevcut ise;

Ortalama sigortalı sayısı = 20/5 = 4 olarak bulunacaktır.Ortalama sigortalı sayısının tespitine esas olan son 6 aylık sürede;

1-İşyerinin yeni tescil edilmiş olması

2-Anılan dönemde sigortalı çalıştırılması söz konusu olmamış ise;Ortalama sigortalı sayısından bahsedilemeyeceğinden diğer şartlar yerine getirilmiş ise bütün sigortalılar teşvik kapsamında bildirilebilir.◦— Ortalama sigortalı sayısının tespitinde Sosyal Güvenlik Destek Primine tabi çalışan sigortalılar hesaplamaya dahil edilecek olup, 
◦— Aday çırak, çırak ve mesleki eğitim gören öğrenciler ile zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler hesaplamaya dahil edilmeyecektir. 
◦— Kuruma bildirilmiş sigortalı sayısının tespiti sırasında çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen (İstirahat veya ücretsiz izin gibi nedenlerle "0" gün ve "0" kazanç bildirilen) sigortalıların bulunması halinde bu nitelikteki sigortalılar da ortalama sigortalı sayısının hesaplamasında dikkate alınacaktır. 
◦— Ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığının tespiti sırasında, ortalama sigortalı sayısının küsuratlı çıkması halinde yarıma kadar olan kesirler dikkate alınmayacak olup, yarım ve üzerinde olan kesirler ise tama iblağ edilecektir. 


Örnek:

Ortalama 2,3 olan sigortalı sayısı 2,

Ortalama 2,6 olan sigortalı sayısı 3 olarak

kabul edilecektir.İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALMAYA HAK KAZANMIŞ SİGORTALININ AYRILDIĞI İŞYERİNDEN BAŞKA BİR İŞYERİNDE İŞE BAŞLAMIŞ OLMASI◦— İşsizlik ödeneği almayı hak eden ve yeniden işe başlayan sigortalının anılan sigorta prim teşvikinden faydalanabilmesi için gerekli olan şartlardan birisi de sigortalının işsizlik ödeneği almaya hak kazanmadan önce son çalıştığı işyeri haricindeki başka bir işyerinde işe başlamış olması gerekmektedir. 


TEŞVİKTEN YARARLANMAK AMACIYLA YAPILACAK OLAN BAŞVURU ŞEKLİ◦— İşsizlik ödeneği almaya hak kazanmış sigortalıyı ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alan işverenlerin işe aldığı sigortalının; 
◦— İşsizlik ödeneği almaya hak kazandığı tarihi, 
◦— İşsizlik ödeneği alma süresini, 
◦— İşsizlik ödeneği alacağı kalan süreyi (gün sayısını) 
Gösterir belgeyi Türkiye İş kurumu İl Müdürlüğüne müracaat ederek alacakları yazı ile belgelemeleri gerekmektedir.◦— İşverenlerin İşkur İl Müdürlüklerinden alacakları belgeleri dilekçeleri ile birlikte Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinin Prim Tahakkuk ve Tahsilat Servislerine ( İşveren servisi) intikal ettirmeleri, ilgili servislerce taleplerin uygun görülmesi halinde aylık prim ve hizmet belgelerinin 15921 sayılı kanun numarası seçilerek gönderilebilmesi için aktivasyon işlemlerinin yapılması gerekmektedir.


İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALAN SİGORTALIYI İŞE BAŞLATAN İŞVERENLERİN ANILAN TEŞVİK KAPSAMINDAN İSTİFADE EDEBİLMELERİ İÇİN SÖZKONUSU SİGORTALIYA AİT AYLIK PRİM HİZMET BELGESİNİ 15921 KANUN TÜRÜ İLE KURUMA GÖNDERMEK ZORUNDADIR.TEŞVİKTEN FAYDALANILACAK SÜRE◦— Teşvik kapsamına giren her bir sigortalı için işe alındığı tarihten sonra hizmet akdinin devam etmesi kaydıyla işsizlik ödeneği alacağı kalan süre kadar sistemde kalacaktır. 


ÖRNEK: A sigortalısının,

◦— Hizmet akdinin sona erdiği tarih: 15.09.2009 
◦— İşsizlik ödeneği almayı hak ettiği tarih : 16.09.2009 
◦— İşsizlik ödeneğinden yararlanacağı süre 180 gün 
◦— Yeniden işe başlama tarihi : 01.01.2010 
◦— Olduğu varsayıldığında, 
◦— Sigortalının işsizlik ödeneği aldığı süre 105 gün olup, ödenek alacağı süre 75 gün kaldığından 01.10.2010 tarihinde işe başlatan işveren tarafından "A" sigortalısı sadece 75 gün 15921 sayılı kanun türü ile bildirilebilecektir. 


ÖRNEK: "E" sigortalısının,

◦— Hizmet akdinin sona erdiği tarih: 30.04.2009 
◦— İşsizlik ödeneği almayı hak ettiği tarih : 01.05.2009 
◦— İşsizlik ödeneğinden yararlanacağı süre 240 gün 
◦— Yeniden işe başlama tarihi : 30.12.2009 
◦— Olduğu varsayıldığında, 
◦— Sigortalının işsizlik ödeneği aldığı süre 239 gün olup, ödenek alacağı süre 1 gün kaldığından 30.12.2009 tarihinde işe başlatan işveren tarafından "E" sigortalısı sadece 1 gün 15921 sayılı kanun türü ile bildirilebilecektir. 


ÖRNEK: "D" sigortalısının,

◦— Hizmet akdinin sona erdiği tarih: 15.02.2009 
◦— İşsizlik ödeneği almayı hak ettiği tarih : 16.02.2009 
◦— İşsizlik ödeneğinden yararlanacağı süre 300 gün 
◦— Yeniden işe başlama tarihi : 20.12.2009 
◦— Olduğu varsayıldığında, 
◦— Sigortalının işsizlik ödeneği almayı hak ettiği bütün sürenin ödeneğini almış olması nedeniyle 20.12.2009 tarihinde işe başlatan işveren tarafından "D" sigortalısının 15921 sayılı kanun türü ile bildirilmesi mümkün değildir. 


SİGORTALININ İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA SÜRESİNDE BİRDEN FAZLA İŞYERİNDE ÇALIŞMASI◦— Sigortalının işsizlik ödeneğinden yararlanmaya hak kazanmasının ardından bahsi geçen süre içinde birden fazla işyerinde çalışmaya başlaması halinde sigorta primi teşvikinden ilk işe başladığı işyerindeki çalışmasından dolayı faydalanabilecektir. 
◦— ÖRNEK: "D" sigortalısının, 
◦— Hizmet akdinin sona erdiği tarih: 20.10.2009 
◦— İşsizlik ödeneği almayı hak ettiği tarih : 21.10.2009 
◦— İşsizlik ödeneğinden yararlanacağı süre 180 gün 
◦— ABC işyerinde işe başlama tarihi : 15.11.2009 
◦— XYZ işyerinde işe başlama tarihi : 10.12.2009 
◦— Olduğu varsayıldığında, 
◦— Sigortalının işsizlik ödeneği almayı hak ettiği süre içinde birden fazla işyerindeki çalışmasından dolayı prim teşviki kapsamında bildirilemeyecek olması sebebiyle dolayı 15.11.2009 tarihinde ilk işe başladığı ABC işyerindeki çalışmaları 15921 sayılı kanun türü seçilerek gönderilebilecek olup, XYZ işyerindeki çalışmasının teşvik kapsamında bildirilmesi mümkün değildir. 


5.5. İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALMAYA HAK KAZANMIŞ SİGORTALININ İŞE BAŞLADIĞI İŞYERİNİN TEŞVİK KAPSAMINA GİRMEMESİ◦— Sigortalının işe başladığı işyerinin çeşitli nedenlerle teşvik kapsamına girmemesi halinde sigortalının işe başladığı tarih itibariyle işsizlik ödeneğinden yararlanma süresi dondurulmuş sayılacak olup, sigortalının teşvik kapsamına giren başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde ödenek alacağı kalan süre yeniden devreye girebilecek ve 2. girdiği işyeri işsizlik ödeneği alacağı kalan süre kadar sigortalıyı teşvik kapsamında bildirebilecektir. 


ÖRNEK: "F" sigortalısının

◦— İşsizlik ödeneği almayı hak ettiği tarih: 01.10.2009 
◦— ABC A.Ş. işyerinde işe başlama tarihi : 01.01.2010 
◦— İşsizlik ödeneği alacağı süre : 180 gün 
◦— ABC A.Ş. İşyerinden ayrılış tarihi 30.04.2010 
◦— Olduğu varsayıldığında sigortalı 90 gün işsizlik ödeneği süresini kullanmış olup, ABC A.Ş.nin ortalama sigortalı sayısının üzerine çıkılmaması nedeniyle "F" sigortalısını teşvik kapsamında bildirememesi halinde sigortalının kalan 90 günlük işsizlik ödeneği süresini 01.05.2010 tarihinden başlayarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması ve diğer şartların yerine getirilmesi durumunda, işsizlik ödeneği hak ettiği ve kullanmadığı kalan 90 günlük süre 2. girdiği işyerinde yeniden başlayacak olup, işyeri sigortalıyı teşvik kapsamında bildirebilecektir. 


5.6. SİGORTALININ İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALMA SÜRESİ İÇİNDE ÇEŞİTLİ NEDENLERLE AY İÇİNDE BAZI İŞ GÜNLERİNDE ÇALIŞMAMIŞ VE ÇALIŞMADIĞI GÜNLER İÇİN ÜCRET ALMAMIŞ OLMASI◦— İşsizlik ödeneği almakta iken teşvik kapsamına giren işyerinde çalışmaya başlayan sigortalının çalışması sırasında istirahat, kısmi zamanlı çalışma, ücretsiz izin gibi nedenlerle ücret almamış ve çalışmamış olması durumunda teşvikten yararlanılacak sürelerin tespiti sırasında eksik çalışılmış süreler dikkate alınmaksızın sigortalının işsizlik ödeneği alması gereken sürenin bitimine kadar teşvik kapsamında bildirilmesi mümkün bulunmaktadır. 
ÖRNEK: "A" SİGORTALISININ

◦— İşsizlik ödeneği almayı hak ettiği tarih: 01.08.2009 
◦— İşsizlik ödeneği almaya hak kazandığı süre 180 gün 
◦— Yeniden işe başlama tarihi 01.10.2009 
◦— İşe başladığı işyerinde sigortalının kısmi iş sözleşmesi ile ayda 10 gün çalıştırılacağı hüküm altına alındığı varsayıldığında; 
Sigortalı "A" işsizlik ödeneği alacağı sürenin 60 gününü kullanmış olması sebebiyle 120 gün işsizlik ödeneği kullanacağı süre bulunmaktadır.

Sigortalı " A"'nın çalışmaya devam etmesi halinde ayda 10 gün çalışacak olmasından dolayı kalan 120 gün, toplam 12 ay boyunca teşvik kapsamında 15921 kanun türü seçilerek bildirilmesi mümkün bulunmaktadır.5.7. İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNDAN KARŞILANACAK SİGORTA PRİMLERİNİN HESAPLANMASI◦— İşsizlik ödeneği alan sigortalıyı işe başlatan işveren, sigortalının prime tabi tutulacak kazançlarının 5510 sayılı kanunun 82. maddesi uyarında belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden (asgari kazanç) 
◦— Kısa vadeli sigorta kolları priminin 1 puanlık kısmı, 
◦— Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası priminin tamamı, 
◦— Genel sağlık sigortası priminin tamamı, 


İşsizlik sigortası fonundan karşılanacaktır.ÖRNEK:

◦— İş kazası ve meslek hastalığı prim oranı 2,5 olan bir işyerinde işe başlatılan sigortalıdan dolayı tahakkuk edecek olan prim tutarlarından, 
◦— Kısa vadeli sigorta kolları priminin 1 puanlık kısmı, 
◦— Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası priminin tamamı, (% 20) 
◦— Genel sağlık sigortası priminin tamamı (% 12,5) 
Olmak üzere toplam 33,5 puanlık kısım işsizlik sigortası fonundan karşılanacak olup,

İşverence sadece iş kazası meslek hastalığı priminden kalan 1,5 puanlık prim tutarı ve işsizlik sigortası priminin ödenmesi gerekecektir.5.8. AYLIK PRİM HİZMET BELGELERİNİN DÜZENLENMESİ VE MUHTEVİYATI PRİMLERİN ÖDENMESİ◦— İşverenlerin anılan teşvikten faydalanabilmesi için; 
◦— Kapsama giren sigortalılara ilişkin 15921 kanun türü seçilerek düzenlenecek prim belgelerinin Kuruma yasal süresi içerisinde verilmiş olması, 
◦— Gerek 15921 kanun türü seçilen gerekse diğer kanun türü seçilerek verilen prim belgelerinden dolayı tahakkuk edecek prim tutarlarının tamamının yasal süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir. 
◦— Gerek 15921 kanun türü seçilen prim belgesinden dolayı işsizlik sigortası fonundan karşılanmayacak olan tutarın, 
◦— Gerekse diğer kanun türü seçilerek gönderilen prim belgelerinden doğan prim borçlarının tamamının yasal süresi içinde ödenmemesi halinde 


◦— Ödenmeyen prim tutarları ile birlikte işsizlik sigortası fonundan karşılanacak olan prim tutarı da ilave edilmek suretiyle ödemenin yapılacağı güne kadar olan prim ve gecikme zamlarının tamamının ödenmesi gerekecektir. 


5.9. ALT İŞVERENLERİ OLAN İŞYERLERİNDE TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI◦— İşsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olan sigortalıların, işsizlik ödeneği almaya hak kazanmadan önce son çalıştığı işyeri haricindeki bir işyerinde işe başlamış olmaları halinde teşvik kapsamında bildirilebilecek olmaları nedeniyle; 
◦— Kapsama giren sigortalının son çalıştığı işyerinin alt işveren olması halinde, asıl işveren yada asıl işverene bağlı diğer alt işveren tarafından işe alınan sigortalılar teşvik kapsamında bildirilemeyecektir. 
◦— Alt işverenleri bulunan işyerlerinde ortalama sigortalı sayısının tespiti sırasında kapsama giren sigortalıların işe alındığı tarihten önceki aydan başlanarak san 6 aylık dönemde gerek asıl işveren, gerekse alt işverenler tarafından verilmiş olan aylık prim hizmet belgelerindeki ortalama sigortalı sayısına bakılarak tespit edilecektir. 


5.10. TEŞVİK KAPSAMINA GİRMEYEN İŞYERLERİ

◦— Kamu işyerleri 
◦— Sermayesinin % 50'sinden fazlası kamuya ait olan ortaklıklar 


(Mahiyet Kodu "1" Ve "3" Olan İşyerleri 15921 Kanun Türü Seçerek Belge Gönderemeyecektir. Ayrıca mahiyet kodu "2" ve "4" olsa dahi Kamu işyerleri ile bunların %50 sinden fazlasına sahip oldukları kuruluşların söz konusu teşvikten yararlanması mümkün bulunmamaktadır.)5.11. 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA TABİ İHALE KONUSU İŞLERİN TEŞVİK KAPSAMINDAKİ DURUMU◦— İhale konusu iş üstlenen işverenlerin teşvik kapsamında belge göndererek sigorta prim indiriminden faydalanmaları halinde ihale makamınca ödenecek hak edişlerinden teşvik kapsamında faydalandıkları prim indirimi düşülecek olması nedeniyle ihale konusu iş üstlenen işverenlerin teşvikten faydalanmaları mümkün bulunmamaktadır. 


5.12. DİĞER TEŞVİK KANUNLARINDAN FAYDALANANLARIN DURUMU◦— İşverenlerin sigortalı bazında aynı anda bir sigortalıyı 2 teşvik kapsamında bildirmesi mümkün bulunmamaktır. 
◦— Ancak, herhangi bir teşvik kapsamında bildirilen sigortalının şartları taşıması halinde diğer bir teşvik kapsamına dahil edilmesi mümkündür. 
◦— İşsizlik ödeneği alan sigortalının teşvik kapsamında bildirilmesi sırasında işsizlik ödeneği alacağı sürenin sona ermesi halinde takip eden aylarda veya aynı ayda ödeneğin bittiği tarihten sonra geçen çalışma sürelerini şartları taşıması halinde 2. bir teşvik kapsamında bildirilmesi mümkün bulunmaktadır. 


ÖRNEK: 15.12.2009 tarihinde işe alınan ve 180 gün işsizlik ödeneği alacak sigortalının 15.06.2010 tarihine kadar 15921 kanun türü seçilerek teşvik kapsamında bildirilmesi mümkün olduğundan bahsi geçen sigortalının 2010/Haziran ayındaki çalışmalarının 15 günlük kısmı 15921 belge türü ile kalan günleri ise şartları taşıması halinde diğer teşvik kanunları kapsamında bildirilmesi mümkün bulunmaktadır.5.13. MUVAZAALI İŞLEMLER•5.13.1. 15921 sayılı kanun türü seçilerek verilen aylık prim hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar her ay düzenli olarak teşvik kapsamında bildirilip bildirilmeyeceğinin tespiti için Türkiye İş Kurumuna bildirilecektir.

•5.13.2. İlgili kurumca teşvik kapsamında bildirilmemesi gerektiği halde teşvikten faydalandırılan sigortalılar Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine bildirilecek olup, yersiz olarak teşvik kapsamında bildirilen sigortalılardan dolayı işsizlik sigortası fonundan karşılanan primler gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenlerden tahsil edilecektir.

•5.13.3. Sigorta prim teşviki uygulamasından yararlanmak amacıyla mevcut bir işyerinin kapatılarak değişik bir ad veya unvan yada iş birimi olarak faaliyete geçtiğinin anlaşılması halinde teşvik kapsamında verilen aylık prim hizmet belgelerinin iptali istenilecek olup, verilmemesi halinde kurumca re'sen tanzimi ile işsizlik sigortası fonundan karşılanan prim tutarları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

•5.13.4. Yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değişmesi gibi ek kapasite ve istihdam artışına neden olmayan, sadece teşvikten yararlanmak amacıyla yapılan işlemler hakkında sigorta prim teşviki uygulanması mümkün değildir.5.14. TEŞVİKTEN YARARLANDIRILMAYACAK SİGORTALILAR•5.14.1. Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar

•5.14.2. Yurt dışında çalışan sigortalılar

•5.14.3. Aday çırak, çırak ve öğrenciler.Teşvik kapsamında bildirilemeyecektir.5.15. TEŞVİK UYGULAMASININ KANUNİ DAYANAĞI◦— 4447 SAYILI KANUNUN 50. MADDESİ 
◦— 5921 SAYILI KANUNUN 1 MADDESİ 
◦— 2009-149 SAYILI GENELGE 

 


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  7166 sayılı kanun teşviki (01.02.2019-30.04.2019) arası işe alınan İŞÇİLER İÇİN Ahmet Barlak 2 1,331 06.04.2019, 12:17
Son Yorum: Ahmet Barlak
  6645/25.MADDE Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerine işsizlik sigortası prim teşviki Ahmet Barlak 3 4,459 05.01.2019, 16:12
Son Yorum: Ahmet Barlak
  7143 sk. madde 22 GENÇ GİRİŞİMCİLERDE BAGKUR PRİM TEŞVİKİ Ahmet Barlak 1 3,505 28.07.2018, 09:52
Son Yorum: Ahmet Barlak
  7103 SK. TEŞVİKİ- 4447 SAYILI KANUN GEÇİCİ 19. MADDE TEŞVİKİ Ahmet Barlak 1 5,121 27.06.2018, 11:20
Son Yorum: Ahmet Barlak
  6645 SK. (4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 15. MADDESİ İLE GETİRİLEN SGK PRİM TEŞVİĞİ) Ahmet Barlak 3 13,074 22.06.2018, 10:01
Son Yorum: Ahmet Barlak

Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi