İmalat San. Yatırım teşvik mevzuatı 2017 yılı için daha avantajlı hale getirilmiştir.

Konuyu Oyla:
 • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5


Bu konuyu Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz: Facebook Twitter
İmalat San. Yatırım teşvik mevzuatı 2017 yılı için daha avantajlı hale getirilmiştir.
08.05.2017, 17:28,
#1
İmalat San. Yatırım teşvik mevzuatı 2017 yılı için daha avantajlı hale getirilmiştir.
Yatırım Teşvik Kararında Değişiklikler Yapıldı.

Numara

:

41

Tarih

:

23.2.2017

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2017/41

KONU: Yatırım Teşvik Kararında Değişiklikler Yapıldı.

22 Şubat 2017 tarihli ve 29987 sayılı Resmi Gazete’de 2017/9917 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” yayımlandı.

Söz konusu Karar ile yatırım teşvik mevzuatında yapılan değişiklikler bu sirkülerimizde özetlenmektedir.

1) Yatırım teşvik mevzuatı 2017 yılı için daha avantajlı hale getirilmiştir.

Bu Kararın 6 ncı maddesi ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’a eklenen geçici maddeler ile yatırım teşvik belgeli ve yatırımı devam eden mükellefler için yatırım teşvik mevzuatı 2017 yılı için daha avantajlı hale getirilmiştir.

Buna göre, 2012/3305 sayılı Karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik US-97 Kodu: 15-37" düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için;

a) Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi uygulanacaktır.

b) Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak;
 
 • Yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle,
 • Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde %100 oranında
 • Yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı %100 olmak üzere
teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanacaktır.

Örneğin,  1. Bölgede Yatım Katkı Oranı %15, Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi İndirim Oranı %50 ve diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı %80 olan yatırım teşvik belgeli bir firmanın 2017 yılında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için; 
 • Yatım Katkı Oranı %30 (%15 + %15),
 • Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi İndirim Oranı %100 (tüm bölgelerde %100’e yükseltildi)
 • Diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı %100 (tüm bölgelerde %100’e yükseltildi) 
olarak uygulanacaktır.

2) KDV istisnası kapsamına alınan yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları yatırım teşvik mevzuatına dahil edilmiştir.

Hatırlanacağı üzere, 27 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6770 sayılı Kanun’un 7 nci maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Araçlar, Kıymetli Maden ve Petrol Aramaları ile Ulusal Güvenlik Harcamaları ve Yatırımlarda İstisna” başlıklı 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi değiştirilerek, yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamalarına KDV istisna getirilmiştir.

Bu Kararın 1 inci maddesiyle, yukarıdaki düzenlemenin devamı niteliğinde, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın “KDV istisnası ve iadesi”başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına "ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları" ibaresi eklenmiştir.

3) Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 üncü ve 5 inci bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlara 6 ncı bölge destekleri sağlanacaktır.

Hatırlanacağı üzere, 11 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9596 sayılı “Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar” ile cazibe merkezleri programının hangi şehirlerde uygulanacağı açıklanmıştır.

Bu Kararın 2 nci maddesiyle, 2012/3305 sayılı Kararın “Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar” başlıklı 18 inci maddesinde değişiklik yapılarak, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 üncü ve 5 inci bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımların 6 ncı bölgede uygulanan desteklerden yararlanmaları sağlanmıştır.

Buna göre, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında aşağıdaki illerin organize sanayi bölgelerinde yapılacak yatırımlara 6 ncı bölge destekleri sağlanacaktır.
 • Kilis
 • Adıyaman
 • Bayburt
 • Elazığ
 • Erzincan
 • Erzurum
 • Gümüşhane
 • Malatya
 • Tunceli
4) Üretim tesisi taşıma destek paketi çerçevesinde taşınan bazı yatırımlara ilave teşvikler sağlanacaktır. 

 

Hatırlanacağı üzere, yukarıda anılan 2016/9596 sayılı Kararda, üretim tesisi taşıma destek paketinin; 
 • Nakdi taşınma desteği,
 • Teşvik desteği,
 • Taşınan tesis için; yatırım ve üretim destek paketi kapsamındaki yatırım yeri tahsisi desteği ile faiz indirimli işletme kredisi desteği,
 • Yeni yatırımlar için; yatırım ve üretim destek paketi kapsamındaki danışmanlık desteği ile faizsiz yatırım kredisi desteğİ
unsurlarından oluştuğu açıklanmıştır.

Bu Kararın 3 üncü maddesiyle, 2012/3305 sayılı Karara “Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi” başlıklı 23/A maddesi eklenmiştir.

Buna göre, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan "Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi" çerçevesinde Kalkınma Bankası tarafından desteklenmesi uygun görülen yatırımlar aşağıdaki şartlarda bu Karar kapsamındaki desteklerden de yararlanacaktır; 
 • Program kapsamındaki illere taşınan tesise ilave yatırım yapılmaması veya yapılmakla birlikte asgari sabit yatırım tutarı ve asgari kapasite şartlarının sağlanamaması durumunda;
a) Program kapsamındaki 4 üncü ve 5 inci bölge illerine taşınan tesisler, taşınılan bölgede geçerli olan süre ve miktarlarda Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden,

b) 6 ncı bölge illerine taşınan tesisler, anılan bölgede geçerli olan sürelerde Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi Desteği ve Gelir Vergisi Stopajı Desteğinden, 
 • Program kapsamındaki illere taşınmanın gerçekleşmesi ve ilave yatırımın asgari sabit yatırım tutarı ve kapasite şartlarını sağlaması halinde, taşınılan tesis bir önceki (a) maddesinde sayılan desteklerden, ilave yatırım ise bu desteklere ek olarak Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası ve Vergi İndirimi desteğinden
yararlanacaktır.

5) İplik, dokuma ve apreleme konularında entegre yatırımlar ile kauçuk ve kauçuk ürünleri imalatı yatırım teşvik kapsamına dahil edilmiştir. Ayrıca Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illerde kurulacak çağrı merkezleri ve veri merkezlerinden herhangi bir asgari yatırım tutarı şartı aranmayacaktır.

Bu Kararın 4 üncü maddesi ile 2012/3305 sayılı Kararın EK-2B sayılı ve "İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI" başlıklı tablosunun 10 numaralı dipnotunda yapılan değişiklikle, aşağıda belirtilen yatırımların, bulundukları bölgeye sağlanan bölgesel desteklerden yararlanmaları sağlanmıştır. 
 • 5 inci bölge illerinde aynı organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilecek komple yeni cinsindeki iplik, dokuma ve apreleme konularında her üç yatırım konusunu içeren entegre yatırımlardan, iplik ve dokuma kapasitesinin apreleme kapasitesini aşmaması kaydıyla EK-2A ve EK-4'de belirtilen asgari tutarları ayrı ayrı sağlayan yatırımlar,
 • 4 üncü ve 5 inci bölgelerde gerçekleştirilecek kauçuk ve kauçuk ürünleri imalatı konusundaki yatırımlar.
4. Bölge illeri

5. Bölge illeri

Afyonkarahisar

Adıyaman

Amasya

Aksaray

Artvin

Bayburt

Bartın

Çankırı

Çorum

Erzurum

Düzce

Giresun

Elazığ

 Gümüşhane

Erzincan

Kahramanmaraş

Hatay

Kilis

Kastamonu

Niğde

Kırıkkale

Ordu

Kırşehir

Osmaniye

Kütahya

Sinop

Malatya

Tokat

Nevşehir

Tunceli

Rize

Yozgat

Sivas

 

Diğer taraftan, yine bu Kararın 6 ncı maddesi ile 2012/3305 sayılı Karara eklenen geçici 9 uncu maddeye göre, bu yatırımlara ilişkin lehe getirilen hükümler, talep edilmesi halinde 1/1/2012 tarihinden sonra yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanacaktır.

Ayrıca yine bu madde ile eklenen 13 numaralı dipnota göre, Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illerde kurulacak çağrı merkezleri ve veri merkezleri, kurulduğu bölgenin bölgesel teşviklerinden herhangi bir asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın yararlanacaktır.

6) Av Tüfekleri, Av Tüfeklerine Yönelik Fişekler ve Av Tüfeği Aksam ve Parçalarına yönelik yatırımlar 4. Bölge desteklerinden faydalanabilecektir.

Bu Kararın 5 inci maddesiyle, 2012/3305 sayılı Kararın EK-6 sayılı ve "4. BÖLGE DESTEKLERİNDEN FAYDALANABİLECEK ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİLİ YATIRIM KONULARI" başlıklı tablosunun 23 üncü satırı aşağıdaki şekilde değiştirilerek; av tüfekleri, av tüfeklerine yönelik fişekler ve av tüfeği aksam ve parçalarına ilişkin sınırlandırma kaldırılmıştır.

Böylelikle bu yatırım konuları 1 inci, 2 nci ve 3 üncü bölgelerde icra edilse dahi 4. Bölge desteklerinden faydalanabilecektir. 

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

2927 Silah ve Mühimmat İmalatı (Av Tüfekleri, Av Tüfeklerine Yönelik Fişekler ve Av Tüfeği Aksam ve Parçaları Hariç)

2927 Silah ve Mühimmat İmalatı

 Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz. 

2017/9917 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”

 

Kaynak: http://www.verginet.net/dtt/11/Vergi-Sirkuleri-2017-41.aspx

 
08.05.2017, 18:46,
#2
RE: İmalat San. Yatırım teşvik mevzuatı 2017 yılı için daha avantajlı hale getirilmiştir.
BKK 2017/10111 Yatırımlarda Devlet Yardımları 03 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30055 Karar Sayısı : 2017/10111 Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardı…

 

 

 

 

 

 

BKK 2017/10111 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

 

 

BKK 2017/10111 Yatırımlarda Devlet Yardımları

 

03 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete

 

Sayı: 30055

 

Karar Sayısı : 2017/10111

 

Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 21/4/2017 tarihli ve 44943 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci, 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci ve 26 ncı maddeleri ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/4/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

CUMHURBAŞKANI

 

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

 

MADDE 1– 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

 

“r) Lisanslı depoculuk yatırımları,

 

s) Nükleer enerji santrali yatırımları.”

 

MADDE 2- 13/2/2017 tarihli ve 2017/9917 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ‘

 

“MADDE 7 – Bu Kararın 2 nci maddesi 22/11/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

 

MADDE 3– Bu Kararın 2 nci maddesi 22/2/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 4– Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi     Sayısı

19/6/2012           28328

Bakanlar Kurulu Kararında           Değişiklik Yapan Düzenlemelerin

Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi     Sayısı

13/10/2012         28440

15/2/2013           28560

30/5/2013           28662

9/5/2014             28995

6/8/2014             29080

5/3/2015             29286

8/4/2015             29320

27/8/2015           29458

19/11/2015         29537

8/4/2016             29678

5/10/2016           29848

22/2/2017           29987

 


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  yatırım teşvik belgesi dikkat edilecek unsurlar Ahmet Barlak 0 331 07.07.2021, 18:45
Son Yorum: Ahmet Barlak
  Asgari Sabit Yatırım Teşvik Tutarları Ne Kadar Artırıldı? Ahmet Barlak 0 304 06.07.2021, 12:43
Son Yorum: Ahmet Barlak
  Yatırım Teşvik Belgesi Elektronik Ortamda Nasıl Çıkarılır? Ahmet Barlak 0 975 19.11.2020, 08:47
Son Yorum: Ahmet Barlak
  Yatırım Teşvik Belgesi Maliye KDV İstisna Yazısı (E-Tuys) Ahmet Barlak 0 2,405 11.11.2019, 18:58
Son Yorum: Ahmet Barlak
  YAPILAN AVANS ÖDEMELERİNİN YATIRIM HARCAMASI SAYILIP SAYILMAYACAĞI Ahmet Barlak 0 2,597 16.10.2019, 08:38
Son Yorum: Ahmet Barlak

Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi