KALAN YATIRIMA KATKI TUTARININ YENİDEN DEĞERLEME ORANI İLE DEĞERLENMESİ

Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Bu konuyu Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz: Facebook Twitter
KALAN YATIRIMA KATKI TUTARININ YENİDEN DEĞERLEME ORANI İLE DEĞERLENMESİ
13.01.2017, 08:39, (Bu konu en son: 06.07.2021, 12:44 Tarihinde, Saat: {2} düzenlenmiştir. Düzenleyen: Ahmet Barlak.)
#1
KALAN YATIRIMA KATKI TUTARININ YENİDEN DEĞERLEME ORANI İLE DEĞERLENMESİ
Yatırıma Katkı Tutarına Getirilen Endeksleme Netleşti

Bilindiği gibi 07 Eylül 2016 tarih ve 29824 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6745 sayılı Kanun yatırıma katkı tutarına yeniden değerleme müessesini getirmiştir. Uygulama tebliği ise 31 Aralık 2016 Tarih ve 29935 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede çıkmıştır. Yayımlanan 11 Seri Nolu KVK Genel Tebliği ile Yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısmı hariç olmak üzere kalan yatırıma katkı tutarı, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında arttirilacaktir.

Örnek: (L) A.Ş. yatırım teşvik belgesi kapsamında 2013 hesap döneminde başladığı yatırımını 15/10/2015 tarihinde tamamlamış ve 1/11/2015 tarihinde tamamen işletmeye başlamıştır.

(L) A.Ş.’nin yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımının yatırıma katkı oranı %50 ve vergi indirim oranı %80 olup toplam yatırıma katkı tutarı 3.000.000.- TL’dir. (L) A.Ş. toplam yatırıma katkı tutarının 800.000.- TL’lik kısmını 2013 ve 2014 hesap dönemlerinde diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına indirimli kurumlar vergisi uygulamak suretiyle kullanmıştır. Yatırımın tamamlandığı 2015 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde, diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına indirimli kurumlar vergisi uygulamak suretiyle 450.000.- TL, bu yatırımından elde ettiği kazancına indirimli kurumlar vergisi uygulamak suretiyle de 250.000.- TL olmak üzere yatırıma katkı tutarının toplam 700.000.- TL’lik kısmından yararlanmıştır. 2016 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde, bu yatırımından elde ettiği kazancına indirimli kurumlar vergisi uygulamak suretiyle yatırıma katkı tutarının 300.000.- TL’lik kısmından faydalanmıştır. Buna göre, (L) A.Ş. bu yatırımına ilişkin toplam yatırıma katkı tutarının kalan [3.000.000.- TL – (800.000.- TL + 700.000.- TL + 300.000.- TL)=] 1.200.000.- TL’lik kısmını, 2017 yılı için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırarak kullanabilecektir. 2017 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının %5 olması halinde, (L) A.Ş.’nin yeniden değerleme sonrasında yararlanabileceği yatırıma katkı tutarı [1.200.000.- TL x (1 + 0,05)=] 1.260.000.- TL olacaktır.

kAYNAK: http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/koray/0212/
 
14.04.2018, 15:05,
#2
RE: KALAN YATIRIMA KATKI TUTARININ YENİDEN DEĞERLEME ORANI İLE DEĞERLENMESİ
11 seri numaralı kurumlar vergisi genel tebliği
.
“32.2.11. Yatırıma katkı tutarında endeksleme
.
6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 66 ncı maddesiyle 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesinin ikinci fıkrasına, birinci
cümlesinden sonra gelmek üzere; “Yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle
yararlanılan kısmı hariç olmak üzere kalan yatırıma katkı tutarı, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınır.” hükmü
eklenmiştir.
.
Buna göre, ilgili teşvik belgesi kapsamındaki toplam yatırıma katkı tutarının yatırımın tamamlandığı hesap
döneminin sonuna kadar yararlanılamayan kısmı (yatırımın tamamlandığı hesap döneminin sonuna kadar gerek diğer
faaliyetlerden elde edilen kazançlara ve gerekse yatırımın tamamen veya kısmen işletilmesinden elde edilen kazançlara
indirimli kurumlar vergisi uygulanması suretiyle yararlanılan kısmından sonra kalan yatırıma katkı tutarı), yatırımın
tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden
değerleme oranında artırılarak dikkate alınacaktır.
.
Örnek: (L) A.Ş. yatırım teşvik belgesi kapsamında 2013 hesap döneminde başladığı yatırımını 15/10/2015 tarihinde
tamamlamış ve 1/11/2015 tarihinde tamamen işletmeye başlamıştır.
.
(L) A.Ş.’nin yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımının yatırıma katkı oranı %50 ve vergi indirim oranı %80
olup toplam yatırıma katkı tutarı 3.000.000.- TL’dir. (L) A.Ş. toplam yatırıma katkı tutarının 800.000.- TL’lik kısmını 2013
ve 2014 hesap dönemlerinde diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına indirimli kurumlar vergisi uygulamak suretiyle
kullanmıştır. Yatırımın tamamlandığı 2015 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde, diğer faaliyetlerinden
elde ettiği kazançlarına indirimli kurumlar vergisi uygulamak suretiyle 450.000.- TL, bu yatırımından elde ettiği kazancına
indirimli kurumlar vergisi uygulamak suretiyle de 250.000.- TL olmak üzere yatırıma katkı tutarının toplam 700.000.- TL’lik
kısmından yararlanmıştır. 2016 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde, bu yatırımından elde ettiği
kazancına indirimli kurumlar vergisi uygulamak suretiyle yatırıma katkı tutarının 300.000.- TL’lik kısmından faydalanmıştır.
Buna göre, (L) A.Ş. bu yatırımına ilişkin toplam yatırıma katkı tutarının kalan [3.000.000.- TL – (800.000.- TL +
700.000.- TL + 300.000.- TL)=] 1.200.000.- TL’lik kısmını, 2017 yılı için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen
yeniden değerleme oranında artırarak kullanabilecektir. 2017 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının %5 olması
halinde, (L) A.Ş.’nin yeniden değerleme sonrasında yararlanabileceği yatırıma katkı tutarı [1.200.000.- TL x (1 + 0,05)=]
1.260.000.- TL olacaktır.
.
(L) A.Ş.’nin 2017 hesap döneminde bu yatırımından elde ettiği kazancının 2.500.000.- TL olması halinde
yararlanılacak yatırıma katkı tutarı [(2.500.000.- TL x %20) – (2.500.000.TL x %4)] 400.000.- TL ve bu durumda 2018
hesap dönemine devreden yatırıma katkı tutarı da (1.260.000.- TL – 400.000.- TL=) 860.000.- TL olacaktır. (L) A.Ş. bu
tutarı, 2018 yılı için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırarak
kullanabilecektir.”
02.11.2020, 08:40,
#3
RE: KALAN YATIRIMA KATKI TUTARININ YENİDEN DEĞERLEME ORANI İLE DEĞERLENMESİ
Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesine göre yeniden
değerleme hk.

Sayı:
64597866-125[32/A]-E.17991
Tarih:
21/08/2020

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü
Sayı
:
64597866-125[32/A]-E.17991
21.08.2020
Konu
:
Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A
maddesine göre yeniden değerleme
İlgi
:
...
İlgide kayıtlı özelge talep formunda;

- Şirketinizin Türkiye'nin farklı illerinde yer alan üretim tesislerinde birbirinden bağımsız üretim
hatları ile farklı ürünler üretildiği, tesislerinizde zaman zaman komple yeni veya tevsi,
modernizasyon vb. yatırımlar yapmak suretiyle ilave kapasite oluşturulduğu,

- Bir bölgedeki yatırımlar için aynı dönemi içeren tek bir teşvik belgesi düzenlendiğinden,
birbirinden bağımsız üretim tesisleriniz için tek bir teşvik belgesi alındığı ancak, yatırımın
başlaması ile birlikte her bir bağımsız üretim tesisi için yatırımın farklı dönemlerde tamamlandığı,
tamamlanan kısımların devreye alınarak üretime başlandığı ve bu kısımların aktifleştirildiği,

- Söz konusu tesislerin yatırım süreçleri farklı dönemleri içerse de tamamı bitince teşvik belgesinin
tamamlama vizesi için ilgili yerlere müracaat edildiği belirtilerek

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesine göre yapılacak yeniden değerleme
işleminin, teşvik belgesinin içeriğindeki bağımsız tesislerin yatırımın tamamlanarak (devreye
alınması, üretime başlanması) aktifleştirildiği dönemde mi yoksa teşvik belgesinin tamamlama
vizesinin yapıldığı dönemde mi olması gerektiği hususunda Başkanlığımız görüşü talep
edilmektedir.

Anılan Kanunun 32/A maddesinin ikinci fıkrasında, "
...Yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli
kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısım hariç olmak üzere kalan yatırıma katkı
tutarı, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine
göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınır.
" hükmü yer
almaktadır.
Konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "32.2.5.
Yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlarda indirimli kurumlar vergisi
uygulaması" başlıklı bölümünde, ".
... "yatırım dönemi " ifadesinden, yatırım teşvik belgesi
kapsamındaki yatırıma fiilen başlanılan tarihi içeren geçici vergilendirme döneminin başından
tamamlama vizesi yapılması amacıyla Ekonomi Bakanlığına müracaat tarihini içeren geçici
vergilendirme döneminin son gününe kadar olan sürenin anlaşılması gerekmektedir.
" denilmiştir.
Aynı Tebliğin "32.2.11. Yatırıma katkı tutarında endeksleme" başlıklı bölümünde ise,
"
6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 66 ncı maddesiyle 5520 sayılı Kanunun 32/A
maddesinin ikinci fıkrasına, birinci cümlesinden sonra gelmek üzere; "Yatırımın tamamlanması
şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısmı hariç olmak üzere kalan
yatırıma katkı tutarı, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu
hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınır."
hükmü eklenmiştir.

Buna göre, ilgili teşvik belgesi kapsamındaki toplam yatırıma katkı tutarının yatırımın tamamlandığı
hesap döneminin sonuna kadar yararlanılamayan kısmı (yatırımın tamamlandığı hesap döneminin
sonuna kadar gerek diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara ve gerekse yatırımın tamamen veya
kısmen işletilmesinden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanması suretiyle
yararlanılan kısmından sonra kalan yatırıma katkı tutarı), yatırımın tamamlandığı hesap dönemini
izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme
oranında artırılarak dikkate alınacaktır.
"
açıklamalarına yer verilmiştir.
Diğer taraftan, 19.06.2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/3305 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararının "Yatırım süresi ve tamamlama vizesi" başlıklı 24 üncü maddesinde
yatırımın süresi ve tamamlanmasına ilişkin hükümlere yer verilmiştir.
Bu hüküm ve açıklamalara göre, şirketinizin farklı üretim tesislerinize ilişkin olarak tek bir yatırım
teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlarınızın tamamlanarak tamamlama vizesi yapılması için Bilim
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müracaat edildiği dönemi izleyen hesap döneminden itibaren,
indirimli kurumlar vergisi uygulaması nedeniyle yararlanılan kısmı hariç olmak üzere, bu yatırımla
ilgili kalan yatırıma katkı tutarı dikkate alınarak endeksleme yapılması mümkün bulunmaktadır.
Bilgi edinilmesini rica ederim.


Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi