6486 SAYILI KANUNLA 10 VE ÜZERİ İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞ YERLERİNE GETİRİLEN YENİ TEŞVİK

Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Bu konuyu Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz: Facebook Twitter
6486 SAYILI KANUNLA 10 VE ÜZERİ İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞ YERLERİNE GETİRİLEN YENİ TEŞVİK
03.11.2015, 15:10, (Bu konu en son: 20.01.2017, 10:04 Tarihinde, Saat: {2} düzenlenmiştir. Düzenleyen: Ahmet Barlak.)
#1
6486 SAYILI KANUNLA 10 VE ÜZERİ İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞ YERLERİNE GETİRİLEN YENİ TEŞVİK
6486 SAYILI KANUNLA 10 VE ÜZERİ İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞ YERLERİNE GETİRİLEN YENİ TEŞVİK

 

Fikret TEPENÇELİK

ftepencelik@gmail.com

25 Temmuz 2013, 00:00

 

2004 yılından beri uygulanmakta olan 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Hakkında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4.maddesi kapsamında sağlanan sigorta prim işveren desteği 31.12.2012 tarihinde sona ermişti.

29.05.2013 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 6486 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, 5510 sayılı kanunun “Prim oranları ve devlet katkısı” başlıklı 81.maddesinin (ı) bendinde yer alan 5 puanlık hazine yardımına ilave olarak, on ve üzerinde sigortalı istihdam eden iş yerlerine uygulanmak üzere prime esas kazanç alt sınırı üzerinden 6 puana kadar ilave indirim puanı belirlenmesi için, uygulanacak illeri ve bu illerdeki uygulama sürelerini sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksini dikkate almak suretiyle belirlemeye bakanlar kuruluna yetki verilmişti.

Bakanlar Kurulu bu yetkisini kullanarak 14.07.2013 tarihli ve 28707 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2013/4966 karar sayılı BKK ile 52 ilde 5 puanlık Hazine yardımına ilave olarak, 10 ve üzeri işçi istihdam eden iş yerlerine prime esas kazanç alt sınırı üzerinden 01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere 6 puanlık daha ilave indirimi kararlaştırmış oldu.

6 Puanlık İlave İndirimin Uygulanacağı İller ve Uygulama Süreleri

 

- I sayılı Liste 31.12.2016 tarihine kadar uygulanacak İller ( 2016/9728 sayılı BAKANLAR KURULU KARARI İLE 31.12.2017 tarihine kadar uzatıldı.)

[b][b][b][b]1.Afyon, 2.Amasya, 3.Artvin, 4.Bartın, 5.ÇORUM, 6.Düzce, 7.Elazığ, 8.Erzincan, 9.Hatay (Yeni), 10.Karaman, 11.Kastamonu, 12.Kırıkkale (Yeni), 13.Kırşehir, 14.Kütahya, 15.Malatya, 16.Nevşehir, 17.Rize, 18.Sivas, 19.Trabzon, 20.Uşak

- [b]II sayılı Liste 31.12.2017 tarihine kadar uygulanacak İller


1.Adıyaman, 2.Aksaray, 3.Bayburt , 4.Çankırı, 5.Erzurum 6.Giresun, 7.Gümüşhane, 8.Kahramanmaraş, 9.Kilis, 10.Niğde, 11.Ordu, 12.Osmaniye, 13.Sinop, 14.Tokat, 15.Tunceli, 16.Yozgat,

- III sayılı Liste 31.12.2018 tarihine kadar uygulanacak İller

1.Ağrı, 2.Ardahan, 3.Batman, 4.Bingöl, 5.Bitlis, 6.Diyarbakır, 7.Hakkari, 8.Iğdır, 9.Kars, 10.Mardin, 11.Muş, 12.Siirt ve Gökçe Ada, 13.Şanlıurfa, 14.Şırnak, 15.Van, 16.Bozca Ada,

TEŞVİKTEN YARARLANMA USUL VE ESASLARI

- İlgili ay Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde kayıtlı sigortalı sayısının 10 ve üzeri üzerinde olması

- E-borcu Yoktur Aktivasyonunu aktif hale getirmiş olması

- Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin yasal süresinde kuruma bildirilmiş olması

- Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin düzenlendiği her bir iş yerinden dolayı kuruma prim borcu, gecikme zammı ve idari para cezası borcu bulunmaması

- Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Kuruma verilmesi gereken yasal sürenin son gününde, Türkiye genelinde iş verene ait başka iş yerlerinin kuruma prim borcu, gecikme zammı ve idari para cezası ve iş verenin gerçek kişi olması halinde 5510 sayılı kanunun 4/1-b (Bağkur) kapsamında prim borcunun bulunmaması[/u], ya da borcun olması halinde borç tutarının 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan brüt asgari ücretten fazla olmaması durumunda teşvikten yararlanılabilecektir.

- Aylık Prim Hizmet Belgesi kuruma gönderilirken, I sayılı listede yer alan illerde bulunan iş yerleri 46486 nolu kanun numarasını, II sayılı listede yer alan illerde bulunan iş yerleri 56486 nolu kanun numarasını, III sayılı listede yer alan illerde bulunan iş yerleri 66486 nolu kanun numarasını seçerek kuruma bildirmeleri yeterli olup, kağıt ortamında müracaat etmelerine gerek bulunmamaktadır.

 

10 KİŞİ HESABINA DAHİL [u]EDİLMEYECEK ÇALIŞANLAR[/u][/u][/u]


[u][u]- Sosyal Güvenlik Destekleme Primine Tabi çalışanlar

- Yurtdışında çalışan sigortalılar

- 3308 sayılı kanunda belirtilen aday çırak, çırak, ve mesleki işletmelerde eğitim gören öğrenciler

- Meslek Liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler

- Yalnızca işsizlik sigortası primine tabi olanlar

- Harp Malulleri ile 3713 ve 2330 sayılı Kanunlara göre vazife malullüğü aylığı alıp, yalnızca kısa vadeli sigorta kollarına tabi olanlar,

Hem kişi sayısının tespitinde dikkate alınmayacak, hemde teşvikten yararlanamayacaktır.

 

TEŞVİKTEN YARARLANAMAYACAK OLANLAR VE CEZAİ DURUMLAR[/u][/u][/u]


[u][u][u] 

- 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30. Maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kamu kurum ve kuruluşları,

- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamında ki alım ve yapım işleri, 4734 Kanun dan istisna olan alım ve yapım işleri ile uluslar arası yapım işlerine ilişkin iş yerlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı,

- 5510 sayılı Kanunun EK 2 nci maddesinde öngörülen yatırım teşvik belgesine bağlı yatırımlardan dolayı sigorta prim teşviki desteğinden yararlanan iş yerleri

Bu teşvikten yararlanamayacaklardır.

Kuruma bildirilmiş olan sigortalıların fiilen çalışmadıkları veya fiilen çalışan kişileri kuruma bildirmediği tespit edilen iş yerleri 1 yıl süre ile bu teşvikten yararlanamayacaklardır.

Teşvikten yararlandırılan işçinin fiilen bildirilen dosyada çalışmamasına karşın yine aynı işverene ait teşvik kapsamına giren veya girmeyen illerdeki iş yerinde çalıştığının tespiti halinde 1 yıl süreyle bu teşvikten yararlanamayacaklardır.

Birden fazla iş yeri dosyası olan sigorta pirimi ve bağkur primi ödeyen  işverenlerin, Aylık Prim ve Hizmet Belgesi gönderim aşamasında borç sorgulaması sadece gönderilen iş yeri dosyasına yapıldığından prim hizmet belgesini göndermeden önce mutlaka e-borcu yoktur portalından, Türkiye geneli sorgulama yaptırmak zorundadırlar. Aksi takdirde diğer dosyalarda borcun bulunmasının tespitinin ardından fazla ve yersiz teşvikten yararlandığınız gerekçesi ile teşvik tutarı gecikme zammı ile beraber istenecektir.

Aynı zamanda teşvikten yararlanılan iş yerlerinin bu durumdan dolayı aslen 10 kişinin altında olmasının tespiti halinde teşvik tutarı yersiz yararlanılan tüm aylar için iş verenden gecikme zammı ile beraber tahsil edilir.

 

TEŞVİKTEN YARARLANILMAYA BAŞLANILACAK SÜRE ve GERİYE DÖNÜK YARARLANMA[/u][/u][/u][/u]


[u][u][u]Teşvik 01.01.2013 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır. İş verenler Haziran/2013 bildirgelerini bu teşvik esaslarına göre bildireceklerdir. Diğer taraftan Ocak/2013 ila Mayıs/2013 aylarına kağıt ortamında bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine İPTAL/ASIL olarak bildirerek geriye dönük olarak teşvikten yararlanabileceklerdir. Teşvikten dolayı fazla ödenen primler öncelikle Kurum borçlarına mahsup edilecek, borcun bulunmaması halinde iş verenin talebine bağlı olarak cari ay prim borcuna mahsup edilebilecek veya iade edilecek. 

Geriye dönük hazırlanacak Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Her bir ay içi ayrı ayrı yapılacak incelemede;

•On ve üzeri sigortalı çalıştırdığı

•Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin düzenlendiği iş yerinden dolayı kuruma prim borcu, gecikme zammı ve idari para cezası borcu bulunmadığı

•Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Kuruma verilmesi gereken yasal sürenin son gününde, Türkiye genelinde iş verene ait başka iş yerlerinin kuruma prim borcu, gecikme zammı ve idari para cezası ve iş verenin gerçek kişi olması halinde 5510 sayılı kanunun 4/1-b (Bağkur) kapsamında prim borcunun bulunmadığı, ya da borcun olması halinde borç tutarının 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan brüt asgari ücretten fazla olmadığı,

•Daha önce bildirilen Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Asıl/Ek’lerin süresinde verildiği

•Daha önce bildirilen Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri için düzenlenecek İPTAL nitelikteki belgeler ile 46486/56486/66486 kanun numarası ile bildirilecek ASIL nitelikteki Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde kayıtlı bulunan sigortalılar, bu sigortalıların prim ödeme gün sayıları ve prime esas kazançlarının aynı olması,

•Tahakkuk eden primin süresinde ödenmiş olması, gerekmektedir.

 

TEŞVİK TUTARININ HESAPLANMASI[/u][/u]


[u][u]Öncelikle 5510 sayılı kanunun 81. Maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen prime esas kazanç ÜST sınırına[/u][u] kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta priminde beş (5) puanlık prim indirimi[u], ardından altı (6) puan kadar [u]prime esas kazanç ALT sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanan işveren hissesine karşılık gelen tutarın toplamı sigorta primi kadar yararlanılacak olup, sigorta primi teşvikinden yararlanılacak olan toplam işveren hissesi %11 olacaktır.

Örnek: Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı %1 olan bir işyerinde çalıştırılan sigortalı sayısı 15, prim ödeme gün sayısı 450 gün prime esas kazanç tutarı ise 17.842,50 TL varsayıldığında,

SPEK tutarı üzerinden (Üst Tutar) hesaplanacak 5 puanlık indirim tutarı hesabı : 17.842,50*5/100=892,13 TL

Asgari  Ücret Üzerinden (Alt Tutar) hesaplanacak 6 puanlık indirim tutarı hesabı:

Asgari Ücret : Aylık 1.021,50 TL Günlük : 34,05 TL

450 gün * 34,05 TL = 15.322,50*6/100=919,35 TL

Hazinece karşılanacak toplam teşvik tutarı : 892,13 + 919,35 = 1.811,48 TL olacaktır.

İşverenin Ödemesi Gereken Prim : 17.842,50 TL * 33,5 = 5.977,24 – 1.811,48 = 4.165,76 TL Olacaktır.(işsizlik primi hariç)

 
  
11.02.2016, 11:02,
#2
RE: 6486 SAYILI KANUNLA 10 VE ÜZERİ İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞ YERLERİNE GETİRİLEN YENİ TEŞVİK
10 KİŞİ SINIRI KALDIRILDI

SGK PRİMLERİNE 6486 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN %6’LIK EK İNDİRİM BÜTÜN ÖZEL SEKTÖR İŞVERİNLERİNE UYGULANACAK
6663 SAYILI KANUN
MADDE 28- 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “On ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerine” ibaresi “Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyerlerine” şeklinde değiştirilmiştir.


ç) 28 inci maddesi yayımını takip eden ay başında,
YÜRÜRLÜLÜK (01.03.2016)
 
 
01.03.2016, 12:02,
#3
RE: 6486 SAYILI KANUNLA 10 VE ÜZERİ İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞ YERLERİNE GETİRİLEN YENİ TEŞVİK
6486 SAYILI TEŞVİKTEKİ 10 İŞÇİ SAYISI SINIRI KALDIRILDI AMA YİNEDE ÇOĞU İŞVEREN AŞAĞIDAKİ NEDENLERLE YARARLANAMAYACAK    --YÜRÜRLÜK TARİHİ 01.03.2016 MART/2016 BİLDİRGESİNDE FAYDALINABİLECEK. "6663 SAYILI KANUN MADDE 28- 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “On ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerine” ibaresi “Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyerlerine” şeklinde değiştirilmiştir. ç) 28 inci maddesi yayımını takip eden ay başında, YÜRÜRLÜLÜK (01.03.2016)"   --Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Kuruma verilmesi gereken yasal sürenin son gününde, Türkiye genelinde iş verene ait başka iş yerlerinin kuruma prim borcu, gecikme zammı ve idari para cezası ve iş verenin gerçek kişi olması halinde 5510 sayılı kanunun 4/1-b (Bağkur) kapsamında prim borcunun bulunmaması, ya da borcun olması halinde borç tutarının 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan brüt asgari ücretten fazla olmaması durumunda teşvikten yararlanılabilecektir.     - E-borcu Yoktur Aktivasyonunu aktif hale getirmiş olması   - Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin yasal süresinde kuruma bildirilmiş olması   - Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin düzenlendiği her bir iş yerinden dolayı kuruma prim borcu, gecikme zammı ve idari para cezası borcu bulunmaması     
20.01.2017, 10:02,
#4
RE: 6486 SAYILI KANUNLA 10 VE ÜZERİ İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞ YERLERİNE GETİRİLEN YENİ TEŞVİK
[font]BKK 2016/9728 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar[/font][font](20.01.2017) [/font][font] 20 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete[/font][font]Sayı: 29954[/font][font]Karar Sayısı : 2016/9728[/font][font]5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave puan, ilave puan uygulanacak iller ve uygulama süresi hakkındaki Kararda değişiklik yapılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 29/12/2016 tarihli ve 404 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 81 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/12/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.[/font][font]Recep Tayyip ERDOĞAN[/font][font]CUMHURBAŞKANI[/font][font]29/12/2016 TARİHLİ VE 2016/9728 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR[/font][font]MADDE 1- 30/5/2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave puan, ilave puan uygulanacak iller ve uygulama süresi hakkındaki Kararın 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “31/12/2016” ibaresi “31/12/2017” şeklinde değiştirilmiştir.[/font][font]MADDE 2- Bu Karar 1/1/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.[/font][font]MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.[/font]
10.02.2018, 08:11,
#5
RE: 6486 SAYILI KANUNLA 10 VE ÜZERİ İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞ YERLERİNE GETİRİLEN YENİ TEŞVİK
10 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30328

Karar Sayısı : 2018/11190

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave puan, ilave puan uygulanacak iller ve uygulama süresi hakkındaki Kararda değişiklik yapılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 26/12/2017 tarihli ve 872 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 81 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/1/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

8/1/2018 TARİHLİ VE 2018/11190 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

MADDE 1- 30/5/2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave puan, ilave puan uygulanacak iller ve uygulama süresi hakkındaki Kararın 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “31/12/2017” ibareleri “31/12/2018” şeklinde değiştirilmiştir,

MADDE 2- Bu Karar 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe

girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
04.01.2021, 12:46, (Bu konu en son: 04.01.2021, 12:48 Tarihinde, Saat: {2} düzenlenmiştir. Düzenleyen: Ahmet Barlak.)
#6
RE: 6486 SAYILI KANUNLA 10 VE ÜZERİ İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞ YERLERİNE GETİRİLEN YENİ TEŞVİK
Teşvik Süresi 2019 Yılı Sonuna Kadar Uzatıldı
Daha önce yapılan uzatmalar da dikkate alındığında (I), (2) ve (3) sayılı Listede yer alan illerde ilave 6 puanlık sigorta primi teşvikinden yararlanma süresi 31.12.2018 tarihinde sona ermekteydi.Ancak, 26 Aralık 2018 tarihli ve 30607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 25.12.2018 tarihli ve 503 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının eki kararla bu kapsamındaki teşvik, (I) , (II) ve (III) sayılı listelerde yer alan illerde faaliyet gösteren işyerleri için 31/12/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.
04.01.2021, 12:47,
#7
RE: 6486 SAYILI KANUNLA 10 VE ÜZERİ İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞ YERLERİNE GETİRİLEN YENİ TEŞVİK
23.02.2020 tarihli ve 31048 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 22.02.2020 tarihli ve 2137 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı eki Karar ile (I), (II) ve (III) sayılı listelerde yer alan illerde faaliyet gösterip beş puanlık Hazine indiriminden yararlanan işyerlerinin 1, 4, 5, 6, 13, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37 nolu belge türleri ile bildirilen sigortalılardan dolayı söz konusu 6 puanlık ilave prim teşvikinden 31.12.2019 tarihi itibarıyla sona eren yararlanma süresi 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.
19.02.2022, 09:43,
#8
RE: 6486 SAYILI KANUNLA 10 VE ÜZERİ İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞ YERLERİNE GETİRİLEN YENİ TEŞVİK
Bilindiği üzere 23.02.2020 tarihli ve 31048 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22.02.2020 tarihli ve 2137 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı eki Karar ile (I), (II) ve (III) sayılı listelerde yer alan illerde faaliyet gösterip beş puanlık Hazine indiriminden yararlanan işyerlerinin 1, 4, 5, 6, 13, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37 nolu belge türleri ile bildirilen sigortalılardan dolayı söz konusu 6 puanlık ilave prim teşvikinden 31.12.2019 tarihi itibarıyla sona eren yararlanma süresi 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştı. Dolayısıyla ilave 6 puanlık sigorta primi teşvikinden yararlanma süresi 31.12.2020 tarihinde sona ermesi gerekmekteydi. Ancak: 24 Şubat 2021 Tarih ve 31405 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3579 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6486 bölgesel teşvikten, (ilave 6 puanlık sigorta primi teşvikinin) yararlanma süresi 31.12.2021 tarihine kadar bir kez daha uzatılmıştır.


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  7319 SAYILI KANUN 50 işçiden az işçi çalıştaran işyerlerinde kredi faiz indirimi Ahmet Barlak 2 3,049 18.11.2021, 08:48
Son Yorum: Ahmet Barlak
  6322 SAYILI KANUN TEŞVİĞİ Ahmet Barlak 1 1,777 12.10.2021, 20:40
Son Yorum: Ahmet Barlak
  6661 SAYILI TEŞVİK- ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 5510 SK. GEÇİCİ 68. MADDE ve 71. MADDE Ahmet Barlak 11 48,295 05.09.2021, 11:00
Son Yorum: Ahmet Barlak
  6111 SAYILI KANUN’UN 74.MADDESİYLE 4447 SAYILI KANUN’A EKLENEN GEÇİCİ 10.MADDEYE GÖRE Ahmet Barlak 3 19,348 31.08.2021, 17:22
Son Yorum: Ahmet Barlak
  6704 SAYILI KANUN Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Ahmet Barlak 1 7,284 07.06.2021, 11:27
Son Yorum: Ahmet Barlak

Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi