FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Bu konuyu Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz: Facebook Twitter
FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
29.04.2015, 11:26,
#1
FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

FİNANSAL KİRALAMADA DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU VE MUHASEBE KAYITLARIFİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE DEĞERLEME

Finansal kiralama Kanununda yer alan bazı tanımlamalar. (10.06.1985 tarih ve 3226 sayılı Kanun) Finansal kiralama sözleşmesi; kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü kişiden satın aldığı veya başka suretle temin ettiği bir malın zilyetliğini,her türlü faydayı sağlamak üzere ve belli bir süre feshedilmemek şartıyla kira bedeli karşılığında, kiracıya bırakmasını öngören bir sözleşmedir. (FKK.md.4)

Finansal Kiralamaya taşınır ve taşınmaz tüm mallar konu olabilir. Ancak patent gibi fikri ve sınai haklar finansal kiralamanın kapsamı dışındadır. (FKK.md 5)

Finansal kiralamaya konu olan malların yeni olmaları şarttır. Yeni olmasalar dahi finansal kiralamaya konu olacak iktisadi kıymetler Hazine Müsteşarlığınca belirlenmektedir. (FKK.md 9) kiracı, finansal kiralama konusu maldaki zilyetliğini bir başkasına devredemez.(FKK.md 15)

Söz konusu mal kiralayan şirketin mülkiyetindedir.kiralayan şirket söz konusu malı sözleşme süresince sigorta ettirmek zonundadır.Sigorta primlerinin ödenmesi kiracıya aittir.(FKK.md.17)FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMİNİN UNSURLARI

4842 sayılı kanunla (01.07.2003) VUK’na “Finansal Kiralama İşlemlerinde Değerleme” başlığı altında mük. 290.’ıncı madde eklenmiştir.

Vergi Usul Kanunu’nda yapılan düzenlemeye göre kiralama ister leasing şirketi tarafından ister diğer ticari işletmeler tarafından yapılsın şu dört kriterden herhangi birisine uyulması halinde, kiralama finansal kiralama işlemi kabul edilerek değerlendirilecektir. (VUK GT.319)Kiralanan iktisadi kıymetin mülkiyetinin kira süresi sonunda kiracıya devredilmesi,

Kiracıya kira süresi sonunda iktisadi kıymeti rayiç bedelinden düşük bir bedelle satın alma hakkı tanınması, 

Kiralama süresinin, iktisadi kıymetin ekonomik ömrünün % 80’inden daha büyük bir bölümünü kapsaması,

Kira ödemelerinin bugünkü değerinin toplamının iktisadi kıymetin rayiç bedelinin % 90’ından daha büyük bir değer oluşturması.Finansal Kiralama İşlemlerinde Değerlenecek kalemler:1. Finansal kiralamaya konu olan iktisadi kıymet1. Sözleşmeden doğan kullanım hakkı ( 265-Finansal kiralama Konusu Kıymetler)1. Sözleşmeden doğan borç (301-404-Finansal Kiralama İşlemlerinde Borçlar)1. Sözleşmeden doğan alacak (120-220-Alıcılar Hesabı)1. Kiralayan Açısından Yapılan değerlemeFinansal kiralamaya konu olan iktisadi kıymet ve sözleşmeden doğan alacak kiralayan tarafından değerlemeye tabi tutulacaktır.

Sözleşmeden doğan alacak: Kiralama süresi boyunca yapılacak kira ödemelerinin toplam tutarı olarak değerlenecektir.

Aktifleştirilen alacak tutarı ile kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki fark oluşur ise bu fark “gelecek dönemlere ilişkin faiz geliri” olarak (-) değerle bilanço aktifinde 124-Kazanılmamış Finansal kiralama Gelirleri hesabına kaydedilir.

Finansal kiralamaya konu İktisadi kıymet: İktisadi kıymetin net bilanço aktif değerinden kira ödemelerinin bugünkü değerinin düşülmesi sonucu bulunan tutarla değerlenecektir. Eğer bu tutar sıfır veya negatif sonuç veriyorsa iz bedeliyle değerlenecek aradaki fark iktisadi kıymetin elden çıkarılmasında elde edilen kar gibi işleme tabi tutulacaktır.Örnek: Bir işletme aktifte kayıtlı değeri 40.000-YTL olan bir iktisadi kıymeti 4 yılda eşit taksitle ödenmek kaydıyla 01.10.2006 tarihinde 96.000-YTL’ye kiralanmıştır.kira ödemelerinin bugünkü değeri 60.000-YTL’dir.İşletme bu kıymeti şu şekilde değerleyecektir.İktisadi kıymet değeri = 1-YTL

Toplam Alacak = 96.000-YTL

Kazanılmamış Fin. Kir. Gel. = (96.000-60.000)= 36.000

İktisadi kıymet satış Karı = (60.000-40.000)= 20.000Yapılacak Muhasebe Kaydı:------------------------/-------------------------------

120/220 Alıcılar Hesabı 96.000

253 Tesis Makine ve cihazları Hesabı 40.000

649 diğer olağan Gelir ve Karlar Hs 20.000

124/224 Kazanılmamış Finansal kiralama

faiiz Gelirleri Hs. 36.000Açıklama:Finansal kiralama kaydı

---------------------------/--------------------------------İşletme 31.12.2006 tarihine kadar üç ayda toplam 10.000-YTL tahsilat yapmış olup yapılan bu tahsilatın 3.000-YTL’si ana paradır.Yapılacak Muhasebe Kaydı:

-----------------------------/--------------------------

100 Kasa Hesabı 10.000

124 kazanılmamış F..Kir.Faiz Gel. 7.000

120 Alıcılar Hesabı 10.000

642 Faiz Gelirleri Hesabı 7.000 

--------------------------------/--------------------------2. Kiracı Açısından Yapılan değerlemeFinansal kiralamaya konu olan iktisadi kıymeti kullanma hakkı ile sözleşmeden doğan borç kiracı tarafından değerlemeye tabi tutulacaktır.Sözleşmeden doğan kullanma hakkı ve Sözleşmeden Doğan borç:

Kiralama konusu iktisadi kıymetin rayiç bedeli veya sözleşmeye göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı ile değerlenecektir. Bu şekilde aktifleştirilen hak VUK mük.298 ve kiralamaya konu iktisadi kıymetlere ilişkin hükümler çerçevesinde amortisman ayrılır. Sözleşmeden doğan borç ta aynı ilkeye göre değerlemeye tabi tutulup aktifleştirilir. Aktifleştirilen borca ayrıca reeskont uygulanmaz.Örnek: Yukarıdaki örnekte yer alan iktisadi kıymet rayiç bedelinin 60.000-YTL olduğunu kabul edelim. Bu durumda kiracı işletmenin, finansal kiralama muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.Yapılacak Muhasebe Kaydı:

---------------------/-------------------------------

265 Finansal kiralama Konusu Kıymetler 60.000

302- 402 Ertelenmiş F. Kirl. Borçl. Maliyetleri 36.000301-401 Finansal kiralama işlemlerinde Borçlar 96.000

Açıklama : Finansal kiralama kaydı.

----------------------/---------------------------------İşletme 31.12.2006 tarihine kadar üç ayda toplam 10.000-YTL ödeme yapmış olup yapılan bu ödemenin 3.000-YTL’si ana paradır.Yapılacak Muhasebe Kaydı:

------------------------/-- --------------------------

301 Finansal kiralama işl. Borçlar 10.000

780 Finansman Giderleri 7.000

100 Kasa Hesabı 10.000

302 Ert. Finansal Kirl Borçl. Maliyetleri 7.000 

--------------------------/------- ---------------------Finansal kiralamada uygulanacak amortisman oranı

Kiralanan iktisadi kıymeti kullanma hakkı ve iktisadi kıymetin kendisi genel esaslara göre tabi oran üzerinden amortismana tabi tutulacaktır. Söz konusu amortisman uygulaması 333 no.lu VUK Genel Tebliği’nde bütün iktisadi kıymetler için ayrı ayrı belirtilmiştir. “gayri maddi haklar” için belirlenen 15 yıllık faydalı ömrün dikkate alınmayacaktır.

işte artık siz 265 hesabı binaysa bina makinaysa makina hesabına atacaksınız. Aktifinizde ilgil hesapta görünecek yani
 


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ ÖRNEK UYGULAMA Ahmet Barlak 0 3,752 11.07.2015, 12:43
Son Yorum: Ahmet Barlak
  Başlık Finansal kiralamaya konu iktisadi kıymetin kullanım hakkının amortisman yoluyl Muradiye Karabulut 0 2,829 29.04.2015, 11:28
Son Yorum: Muradiye Karabulut
  FİNANSAL KİRALAMADA İLK YIL FİNANSMAN MALİYETLERİ Muradiye Karabulut 0 2,761 29.04.2015, 11:27
Son Yorum: Muradiye Karabulut

Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi