Yatırım Teșvik Belgesi İle İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması

Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Bu konuyu Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz: Facebook Twitter
Yatırım Teșvik Belgesi İle İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması
09.08.2015, 14:28,
#1
Yatırım Teșvik Belgesi İle İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması
Yatırım Teșvik Belgesi İle İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması

İndirimli kurumlar vergisi uygulaması nedir?

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. maddesinde kurumlar vergisi oranı % 20 olarak belirlenmiştir. İndirimli kurumlar vergisi uygulaması, 5838 sayılı Kanun ile KVK’na eklenen 32/A maddesi kapsamında teşvik belgesine bağlanmış olan bazı yatırımlardan sağlanan kazançlara % 20’den daha düşük bir oranda kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yatırımların Devlet’çe desteklenmesini sağlayan bir düzenlemedir. Yatırımlardan sağlanan kazanca uygulanacak vergi oranları ile yatırıma katkı oranları Kanun’un verdiği yetki çerçevesinde Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir.

Yatırımcıların hangi kazançlarına indirimli vergi oranı uygulanacaktır?

İndirimli vergi oranları yatırımcıların münhasıran teşvik belgesine bağlanmış yatırımlardan elde edecekleri kazanca uygulanacaktır. Önceki yatırım indirimi uygulamalarının aksine, yatırımcıların tüm kazançları yerine sadece teşvik belgesine konu yatırımlar dolayısıyla elde etikleri kazançlara uygulanacak olması nedeniyle, eski uygulamalara nazaran sınırlayıcı ve daraltıcı bir özelliği bulunmaktadır.

İndirimli vergi oranı uygulamasından hangi mükellefler yararlanabilir?

Sağlanan vergisel teşvikten kurumlar vergisi mükelleflerinin yanında gelir vergisi mükellefleri de yararlanabilecektir. Kurumlar ve gelir vergisi mükellefleri Kanun kapsamında gerçekleştirmiş oldukları teşvik belgeli yatırımlardan elde ettikleri kazançlarına indirimli gelir/kurumlar vergisi oranı uygulayacaklardır. İndirimli oranlar stopaj suretiyle yapılan vergilendirmede uygulanamayacaktır.

İndirimli kurumlar vergisi uygulaması dışında tutulan mükellef ve yatırımlar hangileridir?

Şartların tamamı sağlansa da bazı kurumlar veya yatırımlar, indirimli kurumlar vergisi uygulamasından yararlanamayacaklardır. Bu kurum ve yatırımlar Kanun’da;

a. Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar,

b. İş ortaklıkları,

c. Taahhüt işleri yapanlar,

d. 4283 sayılı Kanun kapsamında (yap-işlet modeli) elektrik enerjisi üretim tesisi yatırımları,

e.3996 sayılı Kanun kapsamında (yap-işlet-devret) yapılan yatırımlar,

f. Rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar,

olarak sayılmaktadır.

Vergi indirimi hangi yatırımlar içindir?

Vergi indirimi, büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlar için geçerlidir.

İndirimli vergi uygulamasından yararlanamayacak harcamalar nelerdir?

Arazi-arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tabi olmayan diğer harcamalar yatırıma katkı tutarının tespitinde dikkate alınmaz ve bu harcamalar indirimli vergi uygulamasından yararlanamaz.

İndirimli vergi uygulamasına ne zaman başlanır?

Ekonomi Bakanlığı  tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren indirimli vergi uygulamasından yararlanabilir.

İndirimli vergi oranı uygulamasında sınır var mıdır?

Vergi indirimi “yatırıma katkı tutarı”na ulaşıncaya kadar uygulanacaktır. Yatırımcıların faydalanabilecekleri azami vergi indirimi tutarı teşvik belgesine bağlanacak yatırım tutarı ile yatırımın yapıldığı bölge için tespit edilen yatırıma katkı oranının çarpılması sonucu bulunacak tutardır.

Yatırıma katkı tutarı ve yatırıma katkı oranı nedir?

Yatırıma katkı tutarı, yatırımların, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla Devletçe karşılanacak kısmıdır. Yatırıma katkı oranı ise yatırıma katkı tutarının yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak orandır.

İndirimli vergi oranı geçici vergi dönemlerinde uygulanabilir mi?

İndirimli kurumlar vergisi uygulamasına, yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği tarihten itibaren başlanacaktır. Bu durumda geçici vergi döneminde de uygulama olabilecektir. Diğer bir ifadeyle, indirimli kurumlar vergisi uygulaması için dönem sonunu beklemek gerekmeyecektir. Geçici vergi döneminde, yapılan teşvikli yatırımdan kazanç elde edilmesi halinde, indirimli kurumlar vergisi oranı uygulanabilecektir.

Farklı illerde yapılan yatırımlarda indirimli vergi oranı uygulaması nasıl olacaktır?

Aynı mükellef tarafından farklı il gruplarında yatırım yapılması ve teşvik belgesi alınması durumunda, her ile ilişkin yatırıma katkı oranı ve indirimli kurumlar vergisi oranı ayrı ayrı dikkate alınacaktır.

İndirimli orandan yararlanma şartlarının ihlali halinde uygulanacak yaptırım nedir?

Şartlar sağlanmadan indirimli vergi oranı uygulamasından yararlanılması durumunda, zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

İndirimli kurumlar vergisi oranı uygulaması nasıl yapılır?

Yasa hükümlerinin uygulanması için gerekli ön şartlar ve açıklamalar:

a.Yatırımlarda destek unsurları teşvik belgesine kaydedilecek

b.Yatırımların süresinde başlandığının tespiti ve teşvik belgesine kaydedilmiş olması

c.Yatırımın mevzuat ve  belgedeki kayıt ve koşullara uygun olarak tamamlandığının (Teşvik belgesinde belirtilen …..tarihine kadar yatırımın %10 u tamamlama şartı)  teşvik belgesine kaydedilmiş olması gerekmektedir.

Örnek Uygulama;

Aşağıda verilen Örnek uygulamamızın öncelikli yatırımlar kapsamında olan bir yatırım olduğunu  varsayalım.

Yatırım teşvik belgesi için 2012 yılında müracaat edilmiş ve 31.12.2012 tarihine kadar yatırımın %10 u tamamlanarak bölgesel teşvik unsurlarından yararlanması uygun görülmüş ve teşvik belgesine kaydedilmiştir.Yatırım 31/12/2013 tarihinde tamamlanmıştır.

Toplam sabit yatırım/Toplam sabit Kıymetler =1   olarak varsayılmıştır.

 Veriler:

Teşvik Seviyesi:5. Bölge

Yatırım maliyeti (YM)= 4.200.000

Vergi İndirimi (Vİ) =%40

Katkı Oranı (KO)=%80

Toplam sabit yatırım/Toplam sabit Kıymetler =1

Toplam devlet katkısı=(DK) 1.680.000 (Bu rakam matrah değil !!! ödenecek vergi miktarından sağlanacak destek tutarıdır)

Maksimum uygulanabilir vergi matrahı (MV)=10.500.000

  1 yıl.2012

1 yıl Normal  Kurumlar vergisi matrahı 3.500.000 olsun:

Ödenecek %4=140.000

Katkı1 %16= 560.000

 2.yıl.2013

10.500.000-3.500.000=7.000.000 kadar uygulanacak

2 yıl Normal vergi matrahı 4.000.000 olsun:

Ödenecek %4=160.000

Katkı2 %16= 640.000

 3.yıl.2014

7.000.000-4.000.000=3.000.000 kadar uygulanacak

3.yıl normal vergi matrahı 5.000.000 olsun

Üç bin liraya kadar işlem yapılır.

3.000.000 tl nin;

Ödenecek %4=120.000

Katkı3 %16= 480.000

 Sonuç ;

Devletin 3 yılda verdiği katkı toplamı: katkı1+katkı2+katkı3=1.680.000 tl dır.

Esasında bu rakam normal şartlarda devlete ödenmesi gereken kurumlar vergisi olacaktı.Fakat Yatırım Teşvik  kapsamında yapılan  bir yatırım olduğu için bu vergi  ödenmeyecektir.Yukarıdaki uygulama indirimli kurumlar vergisi    yürülükteki mevzuata göre  bilgi amaçlı olarak verilmiştir. Bu bakımdan mevzuatlar ve parametreler zaman içerisinde değişiklik göstereceği gibi bu örnek uygulamadan da bir sorumluluk taşımadığımızı belirtmek isteriz. Konunun  anlaşılması açısından basit parametrelerin kullanılmasına özen gösterilmiştir. Fakat gerçek uygulamalar  için mutlaka bir uzmandan destek almanızı öneririz.Zira vergi yasaları gereği yanlış verilen bilgi ve beyanlardan dolayı cezai müeyyide uygulayacağını da unutmamak gerekir.

 

kaynak:
http://dengemusavirlik.com/yatirim-tesvik-belgesi-ile-indirimli-kurumlar-vergisi-uygulamasi.htm
 


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ HESAPLAMA TABLOSU Ahmet Barlak 1 5,369 03.05.2019, 22:15
Son Yorum: Ahmet Barlak
  Yatırım tamamlama vizesi gerçekleştirilen yatırımın kiraya verilmesi durumu Ahmet Barlak 0 206 16.04.2019, 21:01
Son Yorum: Ahmet Barlak
  Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan makina satışlarının bildirimi Ahmet Barlak 0 670 05.01.2019, 01:31
Son Yorum: Ahmet Barlak
  Diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulaması Ahmet Barlak 3 4,050 02.02.2018, 19:59
Son Yorum: Ahmet Barlak
  İmalat San. Yatırım teşvik mevzuatı 2017 yılı için daha avantajlı hale getirilmiştir. Ahmet Barlak 1 4,710 08.05.2017, 18:46
Son Yorum: Ahmet Barlak

Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi