PREFABRİK BİNA AMORTİSMANI

Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Bu konuyu Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz: Facebook Twitter
PREFABRİK BİNA AMORTİSMANI
20.05.2015, 15:48,
#1
PREFABRİK BİNA AMORTİSMANI
 T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIMANİSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIMükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü   Sayı:B.07.1.GİB.4.45.15.02-VUK.315-3401/04/2011Konu:Amortisman  
 
İlgide kayıtlı dilekçenizde; ............. Vergi Dairesi Müdürlüğünün ............. vergi kimlik numaralı mükellef olduğunuzu, 5 adet depo binası bulunan gayrimenkulü toplam ... TL'ye satın aldığınızı, depoların taşıyıcı sistemleri ve inşaatlarında kullanılan yapı malzemelerinin prefabrik karkas malzeme olmasına rağmen, binaların matbu inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerinde prefabrik seçenek yeri olmadığından genel olarak betonarme kargir seçeneğinin işaretlendiği ve tapu kaydının da aynı şekilde olduğu, ancak binaların gerçek inşa yönteminin prefabrik olduğu ve satışı yapan firmanın faturasının içeriğinde de prefabrik olduğunun belirtildiğini ifade ederek, söz konusu binalar için % 10 oranında amortisman ayırmanızın mümkün olup olmayacağı konusunda Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.
213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 5024 Sayılı Kanunla değişen 315 inci maddesinde, mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden itfa edecekleri ve ilan edilecek oranların tespitinde iktisadi kıymetlerin faydalı ömürlerinin dikkate alınacağı hükme bağlanmış olup, anılan maddenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak "Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları" tespit edilmiş ve bu oranlar 333, 339, 365, 389 ve 399 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile açıklanmıştır.
Diğer taraftan, 5024 Sayılı Kanunla amortisman uygulaması konusunda yapılan değişikliklere ilişkin açıklamaların yapıldığı 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; "Mükellefler, 31.12.2003 tarihinden sonra iktisap edecekleri amortismana tabi kıymetlerin amortisman oranını ekli listeden bularak uygulayacaklardır. Anılan listenin 1-6 bölümleri arasında genel sınıflamalar yapılmış ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri ve amortisman oranları tespit edilmiştir." açıklamasına yer verilmiştir.
Konu ile ilgili olarak bilahare ............... tarihli dilekçeniz ekinde alınan ve ............. Asliye Hukuk Mahkemesince bilirkişi olarak atanan ................. tarafından yapılan inceleme sonucunda düzenlenen .................... tarihli Bilirkişi Tespit Raporu ile satın aldığınız söz konusu depo binalarının prefabrik inşaat olarak yapılmış olduğu tespit edilmiştir.
Bu itibarla, söz konusu depoların taşıyıcı sistemleri ve inşaatlarında kullanılan yapı malzemesinin prefabrik malzeme olması halinde; 339, 365, 389 ve 399 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine ekli listenin  1.1.5 Bölümünde belirtilen "Galip malzemesi teneke muvakkat barakalar, inşaat şantiye binaları ve prefabrik yapılar" kapsamında değerlendirilerek, faydalı ömrünün 10 yıl ve amortisman oranının % 10 olarak dikkate alınmak suretiyle amortisman ayrılması  mümkün bulunmaktadır.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
 Vergi Dairesi Başkanı
 
 
(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
Başlık Prefabrik binalarda amortisman oranı hk. Tarih 01/04/2011 Sayı B.07.1.GİB.4.45.15.02-VUK.315-34 Kapsam [Resim: ecblank.gif] 


Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi