CEP TELEFONU- KONTÖR-JETON VE HAT SATIŞLARINDA VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI

Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Bu konuyu Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz: Facebook Twitter
CEP TELEFONU- KONTÖR-JETON VE HAT SATIŞLARINDA VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI
29.04.2015, 14:01,
#1
CEP TELEFONU- KONTÖR-JETON VE HAT SATIŞLARINDA VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI
CEP TELEFONU- KONTÖR-JETON VE HAT SATIŞLARINDA VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI


CEP TELEFONU- KONTÖR-JETON VE HAT SATIŞLARINDA VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI

Yazar MustafaTEKE*

I- GİRİŞ

85 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile gelir idaresi, Katma değer Vergisi Kanunu’nun 23/f bendinde kendisine tanınan özel matrah şekli belirleme yetkisini kullanmıştır. Bu nedenle halk arasında kontörlü kart olarak bilinen ön ödemeli hazır kart satışları da dahil olmak üzere, her türlü kart ve jeton satışı işlemlerinin özel matrah şekline göre vergilendirilmesi uygulaması 19.03.2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesine rağmen bu hususta uygulamada hâlâ tereddütler olduğu, özellikle KDV matrahının tespitinde karışıklık olduğu tarafımızdan tespit edilmiştir. Konuyu örneklerle anlatmadan önce 85 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’ne göz atmakta fayda görmekteyiz.

85 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’ne göre; “…Buna göre, perakendeci bayiler tarafından yapılan telefon kartı ve jeton satışlarına ait katma değer vergisinin bayi kârına isabet eden katma değer vergisini de ihtiva edecek şekilde perakendeci bayilere telefon kartı ve jeton teslimi yapan kuruluşlar tarafından beyan edilmesi gerekmektedir. ”

Bu durumda perakendeci bayiler belirtilen kapsamdaki telefon kartı ve jeton satışları için ayrıca vergi hesaplamayacaklardır.

Öte yandan telefon kartı ve jeton satışları dahil bütün işlemleri özel matrah şekline göre vergilendirilenlerin katma değer vergisi mükellefiyeti tesis ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

4481 sayılı Kanun’un 4605 sayılı Kanunla değişik 8. maddesinde; “özel işlem vergisi mükellefinin cep telefonu işletmecileri olduğu, bu verginin katma değer vergisi matrahına dahil edilmeyeceği hükme bağlanmıştır. ”

Bu hüküm uyarınca cep telefonu işletmecileri tarafından verilen (ön ödemeli kart satışları dahil) tesis, devir nakil ve haberleşme hizmetlerine ilişkin olarak özel işlem vergisi mükellefi olan cep telefonu işletmecilerinin düzenleyeceği faturalarda hesaplanan özel işlem vergisi katma değer matrahına dahil edilmeyecektir.

Ancak cep telefonu işletmecilerinin verdiği haberleşme hizmetlerinde kullanılan kartların satışını yapanların, özel işlem vergisi mükellefi olmamaları nedeniyle cep telefonu işletmecilerinin hesapladığı özel iletişim vergisini katma değer vergisi matrahından indirmeleri söz konusu değildir.

Perakendeci bayiye mal teslim eden kuruluş artık kendi satış fiyatı üzerinden değil, perakendecinin satması gereken fiyat üzerinden KDV hesaplayacak ve beyan edecektir. Bu suretle, perakendeci bayilerin perakende olarak kontörlu kart satışları için ayrıca KDV hesaplayıp beyan etmelerine gerek kalmayacaktır.

Özel işlem vergisi uygulamalarına yönelik açıklamalara yer verilmiştir. Tebliğ’deki açıklamalara göre, yaygın adıyla kontörlü kart olarak bilinen ön ödemeli kart satışları da dahil olmak üzere, tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetlerine ilişkin olarak özel iletişim vergisi mükellefi olan GSM işletmecisi ana firmaların düzenleyeceği faturalarda hesaplanan özel iletişim vergisi katma değer vergisi matrahına dahil edilmeyecektir. Ancak, ana firmaların verdiği haberleşme hizmetlerinde kullanılan kartların satışını yapanların, önceki aşamalarda bir kez ödenmiş olan özel iletişim vergisini katma değer vergisi matrahından indirmeleri söz konusu değildir. Bir başka ifadeyle, kontörlü kart satışları da dahil olmak üzere, GSM işletmecisi ana firmaların yaptıkları mal ve hizmet satışlarında ana firmalar KDV matrahına özel iletişim vergisini dahil etmeyeceklerdir. Ancak, GSM işletmecisi ana firma dışında satış halkasında yer alan diğer ana bayi ve bayilerin KDV matrahları daha önceki aşamada ödenmiş olan özel iletişim vergisi dahil edilecek şekilde oluşturulacaktır.

85 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile, perakendeci bayilerin satın aldığı kontörlü kartlar için toptancı bayi tarafından düzenlenen faturalarda yer alan KDV’yi indirim, indirilecek KDV olarak dikkate almayacak olmalarıdır. Bu suretle ödenen ancak indirilmeyen KDV’ler genel hükümlere göre kontörün maliyetine ilave edilecektir.II- MUHASEBE UYGULAMALARI

A-TALİ BAYİNİN HAT ALIMI

Örnek: 06.08.2003 tarihinde Turkuaz Limited Şirketi’nden bir adet muhabbet paket (cep telefonu hattının kendisi) alınsın.

MUHABBET PAKET...................... : 2.076. 271

T. G. M. RUHSAT VERGİSİ........... : 3. 550.000

EĞİTİME KATKI PAYI.................. : 7.000.000

ÖZEL İŞLEM VERGİSİ................... : 16.000.000

TOPLAM........................................ : 28.626. 271

KDV (2.076. 271x 0,18).................... : 373.728

GENEL TOPLAM........................... : 29.000.000

––––––––––––––––––– 06.08.2003 –––––––––––––––––––––––

153 TİCARİ MALLAR HESABI 28.626.272

153.01 Kontörlü Hat

191 İNDİRİLECEK KDV 373.728

191 03 % 18’lik KDV

320 SATICILAR HESABI 29.000.000

Kontörlü Hat Alımı

––––––––––––––––––––––––– / –––––––––––––––––––––––––

Alınan bu hattı perakendeci bayi aldığı fiyata verebilir, 30 milyona verebilir, ya da 28 milyona verebilir. Burada ana bayi hat başına uygulamada 2 milyon prim vermektedir. 27 milyona satıp 2 milyon prim almışsa;

Satış Faturası ayrıntıları şöyle olsun:

Muhabbet paket................................ : 450.000

Özel İşlem vergisi.............................. : 16.000.000

T.G.M. Ruhsat vergisi....................... : 3. 550.000

Eğitime katkı Payı............................. : 7.000.000

KDV 450.000/1.18............................ : 68.644––––––––––––––––––– 10.08.2003 –––––––––––––––––––––––

100 KASA HESABI 27.000.000

600 YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI 26.931.356

600 01 Kontörlü Hat

391 HESAPLANAN KDV 68.644

391 03 % 18’lik KDV

Kontörlü Hat Satımı

––––––––––––––––––– 10.08.2003 –––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––– 10.08.2003 –––––––––––––––––––––––

320 SATICILAR 2.360.000

649 DİĞER GELİRLER 2.000.000

649 01 Hat Satış Primi

391 HESAPLANAN KDV 360.000

391 03 % 18’lik KDV

Hat Satış Primi

––––––––––––––––––––––––– / –––––––––––––––––––––––––

Burada dikkat edilmesi gereken husus, 85 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde “Kart ve jeton” satışlarında KDV’nin malın içinde ve satıcı fiyatının içinde olacağı belirtilmiştir. Oysa hat satışlarında KDV hesaplanacaktır.

B- SABİT HAT (KONTÖRSÜZ) HAT ALIMI

Örnek: 06.08.2003 tarihinde 10.000.000.TL KDV ile 11.800.000 TL bir hat alınmıştır. Aynı gün aynı fiyata satılmıştır.

––––––––––––––––––– 06.08.2003 –––––––––––––––––––––––

153 TİCARİ MALLAR HESABI 10.000.000

153 02 Sabit Hat

191 İNDİRİLECEK KDV 1. 800.000 

320 SATICILAR HESABI 11.800.000

Sabit Hat Satımı

––––––––––––––––––– 06.08.2003 –––––––––––––––––––––––

100 KASA HESABI 11.800.000

600 YURTİÇİ SATIŞLAR 10.000.000

600 02 Sabit Hat

391 HESAPLANAN KDV 1.800.000

Sabit Hat Satımı

––––––––––––––––––––––––– / –––––––––––––––––––––––––

Görüldüğü gibi sabit hat alımında sadece KDV bulunmakta bunun dışındaki vergiler ise kullanıcıya ilk faturasında ilave edilmektedir.

C- TALİ BAYİNİN KONTÖR ALIMI

Örnek: 06.08.2003 tarihinde kazı konuş 100 kontörlük bir adet hazır kartı Genpa A.Ş.’den 9.050.000 TL almıştır. Aynı gün 10.000.000 TL satmıştır.

––––––––––––––––––– 06.08.2003 –––––––––––––––––––––––

153 TİCARİ MALLAR HESABI 9.050.000

153 03 100’lük Kontör

100 KASA HESABI 9.050.000

100’lük Kontör Alımı

––––––––––––––––––– 06.08.2003 –––––––––––––––––––––––

100 KASA HESABI 13.000.000

600 YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI 13.000.000

100’lük Kontör Satışı

––––––––––––––––––––––––– / –––––––––––––––––––––––––

D- GSM ŞİRKETİ TARAFINDAN NİHAİ TÜKETİCİYE FATURA EDİLEN TUTARIN KAYITLANMASI

Örnek: GSM şirketi tarafından 10.08.2003 tarihinde fatura edilen ve aynı gün ödenen faturanın ayrıntısı şöyledir:

Aylık Hat ücreti....................................... : 900.000

Kullanım ücreti......................................... : 25.000.000

Diğer ücretler.......................................... : 100.000

Gecikme bedeli........................................ : 500.000

KDV matrahı........................................... : 26.500.000

Yasal kesintiler:

KDV %18............................................... : 4. 680.000

Özel iletişim vergisi................................... : 6.625.000

Diğer vergiler harçlar............................... : 1.280.000

Devlete verilecek kesintiler toplamı............ : 12.585.000

Genel toplam............................................ : 39.085.000

Bu faturanın muhasebe kaydı ise,

––––––––––––––––––– 10.08.2003 –––––––––––––––––––––––

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 34.405.000

191 İNDİRİLECEK KDV 4. 680.000

100 KASA HESABI 39.085.000

Fatura Ödenmesi

––––––––––––––––––– 10.08.2003 –––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––– 10.08.2003 –––––––––––––––––––––––

950 K.K.E. GİDERLER 6.625.000

951 K.K.E.G. KARŞILIĞI 6.625.000

Özel İşlem Vergisi

––––––––––––––––––––––––– / –––––––––––––––––––––––––

Görüldüğü gibi özel işlem vergisi gider kaydedilmemiştir. Bunun dışındaki cep telefonu ile ilgili olarak ödenen vergilerin tamamı gider yazılabilir.

E- ANA YA DA TALİ BAYİNİN CEP TELEFONU ALIP SATMASI

Örnek: 06.08.2003 tarihinde bir adet x marka cep telefonu 150.000.000 TL, KDV ile 177.000.000 TL almıştır. Aynı gün, KDV dahil 200.000.000 TL’ye satmıştır.

––––––––––––––––––– 06.08.2003 –––––––––––––––––––––––

153 TİCARİ MALLAR HESABI 150.000.000

153 05 Cep Telefonu

191 İNDİRİLECEK KDV 27.000.000

100 KASA HESABI 177.000.000

Cep Telefonu Alımı

––––––––––––––––––– 06.08.2003 –––––––––––––––––––––––

100 KASA HESABI 200.000.000.

600 YURTİÇİ SATIŞLAR 169.491.525

600 05 Cep Telefonu Satımı

391 HESAPLANAN KDV 30.508.475

391 03 % 18’lik KDV

Cep Telefonu Satımı

––––––––––––––––––––––––– / –––––––––––––––––––––––––

 


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  BEDELSİZ MAL ALIMI MUHASEBE KAYDI VE BA-BS FORMU BELGE DÜZENİ Ahmet Barlak 1 28,679 18.09.2016, 10:10
Son Yorum: Ahmet Barlak
  SOSYAL YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VAKFI MUHASEBE KAYIT NİZAMI Ahmet Barlak 0 9,206 24.06.2015, 17:52
Son Yorum: Ahmet Barlak
  ZİRAAT ODASI MUHASEBE KAYITLARI Ahmet Barlak 0 9,994 16.05.2015, 12:14
Son Yorum: Ahmet Barlak
  Tevkifatlı olarak düzenlenen faturaların muhasebe kaydı Muradiye Karabulut 1 51,297 29.04.2015, 15:07
Son Yorum: Muradiye Karabulut
  TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİNDE NAZIM HESAPLAR Muradiye Karabulut 0 11,141 29.04.2015, 15:05
Son Yorum: Muradiye Karabulut

Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi