TORBA YASA TASARISI İLE İLGİLİ MUHASEBE KAYITLARI

Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Bu konuyu Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz: Facebook Twitter
TORBA YASA TASARISI İLE İLGİLİ MUHASEBE KAYITLARI
29.04.2015, 13:55,
#1
TORBA YASA TASARISI İLE İLGİLİ MUHASEBE KAYITLARI
Yazının .pdf formatında indirmek için tıklayın
uploads/1/TORBA_YASA_Ä°LE_Ä°LGÄ°LÄ°_MUHASEBE_KAYITLARI1.pdf


TORBA YASA TASARISI İLE İLGİLİ MUHASEBE KAYITLARI

Yaklaşık olarak 2,5 aydır çok büyük bir kesimin merakla beklediği kamuoyunda Torba kanun olarak
Bilinen ''BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAGLIK SİGORTASI KANUNU VE DİGER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME­LERDE DEGİSİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI'' ile ilgili olarak meclis genel kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde ilk 36 maddesi kabul edilmiştir.

Önceki Günlerde Kanun Tasarısının Mecliste Görüşülen son halinin metnini ve Tablolarını sizlerle Paylaşmıştık.

Bugünden sonra tasarının yasalaşmasını bekleyeceğiz tabiki yasalaşacak bu tasarı ile ilgili olarak Özelikle bazı hususlarda yapılması gereken kayıtlarında incelemekte fayda var.
Öncelikle tasarının son hali ile ilgili maddeleri gözden geçirecek olursak;

Gelir ve kurumlar vergisinde matrah artırımı

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu madde hükmünden yararlanarak beyan ettikleri matrahları Artırmaları halinde, daha önce tevkif yoluyla ödemiş oldukları vergiler, artırılan matrahlar üzerinden hesaplanan Vergilerden mahsup edilmez. Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararların % 50’si, 2010 ve İzleyen yıllar kârlarından mahsup edilmez. İstisna ve indirimler nedeniyle gelecek yıllarda matrahtan indirim konusu yapılabilecek tutarlar ile geçmiş yıl Zararları bu madde hükmüne göre artırılan matrahlardan indirilemez. Matrah artırımında bulunan mükelleflerin yıllık gelir ve kurumlar vergisine mahsuben daha önce tevkif yoluyla Ödemiş oldukları vergilerin iadesi ile ilgili taleplerine ilişkin inceleme ve tarhiyat hakkı saklıdır. İse başlama ve isi bırakma gibi nedenlerle kıst dönemde faaliyette bulunmuş mükellefler hakkında ilgili yıllar İçin belirlenen asgari matrahlar, faaliyette bulunulan ay sayısı (ay kesirleri tam ay olarak) dikkate alınarak Hesaplanır.
Bu maddenin birinci fıkrası kapsamında matrah artırımında bulunulan vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak, Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce yapılıp kesinleşen tarhiyatlar ilgili dönem beyanı ile birlikte dikkate Alınır.


Matrah artırımı ile ilgili en dikkat çekici nokta artırımda bulunulan yıllarda zarar doğmuş ve bu zararlar Bir sonraki yılların gelir beyanlarında sona ermemiş ise artırım sonrası %50 den fazlasının mahsup Edilemeyecek olmasıdır. Bir örnekle konuyu açıklamaya çalışalım;
Firmamızın yıllar itibariyle Mali kar ve zararlı Aşağıdaki gibidir,

2004 yılı Mali Zararı 200.000
2005 yılı Mali Zararı 350.000
2006 yılı Mali Kârı 210.000
2007 yılı Mali Zararı 150.000
2008 yılı Mali Kârı 205.000
2009 yılı Mali Kârı 150.000

Bu durumda Firmamızın beyanları aşağıdaki gibi gerçekleşecektir;
2005 yılı toplam devreden geçmiş Yıllar zararı 550.000 = 200.000 + 350.000
2006 yılı devreden Geçmiş Yıllar zararı 550.000 – 210.000 = 340.000 (Tamamı 2005 yılı zararı)
2007 yılı devreden Geçmiş Yıllar zararı 490.000 = 340.000 + 150.000
2008 yılı devreden Geçmiş Yıllar zararı 285.000 = 490.000 – 205.000
2009 yılı devreden Geçmiş Yıllar zararı 135.000 = 285.000 – 150.000 (Tamamı 2007 yılı zararı)
Firmamız bu noktadan sonra 2006-2009 arasındaki tüm yıllarda matrah artırımı yoluna gittiğinde 2010
yılı ve ertesi yıllar için 2007 yılından kalan ve devreden Geçmiş Yıllar Zararı 135.000 TL ‘nin yalnızca
%50 ‘si olan 67.500 TL’yi beyannamelerinde mahsup konusu yapabilecektir.

Katma değer vergisinde artırım / Gelir (stopaj) ve kurumlar (stopaj) vergisinde artırım
Katma değer vergisi mükelleflerinin, artırıma esas alınan ilgili yılın vergilendirme dönemlerinin tamamı için Artırımda bulunmaları zorunludur. Su kadar ki, mükelleflerin artırımda bulunmak istedikleri yıl içinde ise Başlamaları ya da isi bırakmaları halinde, faaliyette bulunulan vergilendirme dönemleri için bu maddede Belirtilen esaslar çerçevesinde artırımda bulunulur.

Mükelleflerin artırımda bulunmak istedikleri yıl içindeki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak bu Kanunun Yayımlandığı tarihten önce yapılıp kesinleşen tarhiyatlar, ilgili dönem beyanı ile birlikte dikkate alınır. Artırım talebinde bulunulan yılları izleyen dönemlerde yapılacak vergi incelemelerine ilişkin olarak artırım Talebinde bulunulan dönemler için, sonraki dönemlere devreden katma değer vergisi yönünden ve artırım Talebinde bulunulan dönemler için ihraç kaydıyla teslimlerden veya iade hakkı doğuran işlemlerden doğan terkin Ve iade işlemleri ile ilgili inceleme ve tarhiyat hakkı saklıdır. Sonraki dönemlere devreden katma değer vergisi yönünden yapılan incelemelerde artırım talebinde bulunulan Dönemler için tarhiyat önerilemez.

Bu madde hükmüne göre ödenen katma değer vergisi, gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde Gider veya maliyet unsuru olarak nazara alınmaz, ödenmesi gereken katma değer vergilerinden indirilmez Veya herhangi bir şekilde iade konusu yapılmaz.

Bu madde hükmüne göre artırıma esas ücret tutarı ile matrahlar, gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının Tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. Bu madde kapsamında artırımdan yararlanılarak hesaplanan gelir vergisine herhangi bir istisna ve indirim Uygulanmaz.

Konuyla ilgili olarak örnek vermek gerekirse; Firmamızın 2006-2009 tüm dönemlerden dolayı KDV Matrah artırımına ve aynı şekilde çalıştırdığı isçi­ler Nedeniyle gelir stopaj açısından Muhtasar beyanname vermesi dolayısıyla her yıl için Stopaj içinde Artırım yoluna gittiğini düşünelim.

2006 Yılı beyan edilmiş olan Hesaplanan K.D.V. Toplamı = 583.000
2006 Yılı beyan edilmiş olan Gayrisafi Muhtasar toplamı = 112.000
2007 Yılı beyan edilmiş olan Hesaplanan K.D.V. Toplamı = 745.000
2007 Yılı beyan edilmiş olan Gayrisafi Muhtasar toplamı = 125.000
2008 Yılı beyan edilmiş olan Hesaplanan K.D.V. Toplamı = 900.000
2008 Yılı beyan edilmiş olan Gayrisafi Muhtasar toplamı = 150.000
2009 Yılı beyan edilmiş olan Hesaplanan K.D.V. Toplamı = 1.115.000
2009 Yılı beyan edilmiş olan Gayrisafi Muhtasar toplamı = 210.000

Yıllar itibariyle KDV ve Stopaj artırılarak beyan edilecek tutarlar su şekilde oluşacaktır;

2006 Yılı Beyan edilecek K.D.V. Matrah Artırımı 583.000 x %3 = 17.490
2006 Yılı Beyan edilecek Stopaj Artırımı 112.000 x %5 = 5.600
2007 Yılı Beyan edilecek K.D.V. Matrah Artırımı 745.000 x %2,5 = 18.625
2007 Yılı Beyan edilecek Stopaj Artırımı 125.000 x %4 = 5.000
2008 Yılı Beyan edilecek K.D.V. Matrah Artırımı 900.000 x %2 = 18.000
2008 Yılı Beyan edilecek Stopaj Artırımı 150.000 x %3 = 4.500
2009 Yılı Beyan edilecek K.D.V. Matrah Artırımı 1.115.000 x %1,5 = 16.725
2009 Yılı Beyan edilecek Stopaj Artırımı 210.000 x %2 = 4.200

Bu artırılan tutarlar ile ilgili Muhasebe kayıtlarında Gider ve Maliyet unsuru olarak kabul edilmediğinden dolayı 689- Diğer Olağan Dışı Gide ve Zararlar olarak görülerek KKEG yapılmalıdır;
------------------------------------------------------/----------------------------------------------------------
689- Diğer Ol. Dışı Gider Zarar. 91.140
2006 Yılı 23.090
2007 Yılı 23.625
2008 Yılı 22.500
2009 Yılı 21.925
360- Ödenecek Vergi ve Fonlar 70.840
05 2006 Yılı KDV Artırımı 17.490
05 2007 Yılı KDV Artırımı 18.625
05 2008 Yılı KDV Artırımı 18.000
05 2009 Yılı KDV Artırımı 16.725
360- Ödenecek Vergi ve Fonlar 20.300
04 2006 Yılı Stopaj Artırımı 5.600
04 2007 Yılı Stopaj Artırımı 5.000
04 2008 Yılı Stopaj Artırımı 4.500
04 2009 Yılı Stopaj Artırımı 5.200
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------/--------------------------------------------------------
950 – Kanunen Kabul Edil. Giderler 91.140
951- Kanunen Kabul Ed. Gid. Kar. 91.140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------/----------------------------------------------------------
360- Ödenecek Vergi ve Fonlar 70.840
05 2006 Yılı KDV Artırımı 17.490
05 2007 Yılı KDV Artırımı 18.625
05 2008 Yılı KDV Artırımı 18.000
05 2009 Yılı KDV Artırımı 16.725
360- Ödenecek Vergi ve Fonlar 20.300
04 2006 Yılı Stopaj Artırımı 5.600
04 2007 Yılı Stopaj Artırımı 5.000
04 2008 Yılı Stopaj Artırımı 4.500
04 2009 Yılı Stopaj Artırımı 5.200
102- Bankalar 91.140
Tamamı Peşinen Ödeme olarak kabul edilerek hesap kapatılmış olmakla birlikte Taksitlendirme Seçeneklerinden faydalanılması durumunda 368- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirmiş Vergiler hesabına devredilmesi gerekecektir.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Matrah ve vergi artırımına ilişkin ortak hükümler
Hesaplanarak veya artırılarak ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider veya Maliyet unsuru olarak kabul edilmez; indirim, mahsup ve iade konusu yapılmaz. 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin (b) fıkrasındaki “defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter Sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya Suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler”, bu Kanunun 6 ncı, 7 nci ve 8 inci madde Hükümlerinden yararlanamazlar.(Yani tüm matrah artırımı işlemleri) Mükelleflerin bu Kanuna göre matrah veya vergi artırımı yaptıkları dönemlere ilişkin olarak kanuni süresinde Vermedikleri anlaşılan beyannameler nedeniyle 213 sayılı Kanunun usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına İlişkin hükümleri uygulanmaz.

İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kolektif ve adi komandit şirketler dâhil),işletmelerinde mevcut Olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları kendilerince veya bağlı oldukları Meslek kurulusunca tespit edilecek rayiç bedel ile bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar bir döküm listesi ile vergi dairelerine bildirmek Suretiyle defterlerine kaydedebilirler. Bildirime dâhil edilen kıymetler için aşınma payı ayrılmaz. Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, birinci fıkra hükümleri uyarınca aktiflerine kaydettikleri emtia için Ayrı, makine, teçhizat ve demirbaşlar için ayrı olmak üzere özel karşılık hesabı açarlar. Emtia için ayrılan Karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi halinde sermayenin unsuru sayılır ve Vergilendirilmez. Makine, teçhizat ve demirbaşlar envantere kaydedilir ve ayrılan karşılık birikmiş amortisman Addolunur.
_işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ise söz konusu emtiayı defterlerinin gider kısmına satın Alınan mal olarak kaydederler. Birinci fıkra uyarınca beyan edilen; genel orana tabi makine, teçhizat, demirbaş ve emtialarına bedeli üzerinden % 10 oranı, indirimli orana tabi diğer makine, teçhizat, demirbaş ve emtialarına bedeli üzerinden tabi olduğu
Oranların yarısı esas alınarak katma değer vergisi hesaplanır ve ayrı bir beyanname ile sorumlu sıfatıyla beyan Edilerek, beyanname verme süresi içinde ödenir. Makine, teçhizat ve demirbaşlar üzerinden ödenen bu vergi Hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez. Emtia üzerinden ödenen vergi genel esaslara göre indirilir. Bu Emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar için 3065 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrası hükmü Uygulanmaz.
Bu madde kapsamında bildirilen kıymetlerin satılması halinde satış bedeli, bunların deftere kaydedilen Değerinden düşük olamaz. Özel tüketim vergisi konusuna giren malları bu madde kapsamında beyan eden ve alış belgelerini ibraz Edemeyen mükelleflerin bu malların beyan tarihindeki miktarı ve emsal bedeli üzerinden geçerli olan özel Tüketim vergisini bu maddenin (3) numaralı fıkrasında belirtilen beyanname verme süresi içinde ayrı bir Beyanname ile beyan ederek aynı süre içinde ödemeleri halinde bu mallar bakımından 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü uygulanmaz. Bu şekilde beyan edilerek Ödenen özel tüketim vergisi için vergi cezası kesilmez.


Yukarıda detaylıca anlatılmış olan konunun özünde işletmede olup kayıtlarda yer almayan emtia demirbaş ve Makinelerle ilgili olarak kayıtlara intikal sırasında özel fon hesabı açılarak bu hesapta takip edilmesi emtiadan Dolayı ödenen verginin ilgili dönem beyannamesinde indirim konusu yapılabilmesi demirbaş ve makinelerden Dolayı ise ödenen verginin gider ve maliyet unsuru kabul edilmeyip indirim konusunda yapılmaması Gerekmektedir.
Konuyla ilgili bir örnek vermek gerekirse;

Firmamızın kayıtlarında 300.000 TL döküm kaydı olmakla birlikte fiili sayım sonrasında gerçek
Envanterimizin 540.000 TL olduğu anlaşılmış ve aradaki fark 240.000 TL için Stok affından dolayı müracaat Edilmesi düşünülmüştür. Firma fark 240.000 TL’lik stok kalemlerinin nelerden oluştuğunu liste yaparak tespit etmiş ve bu tespit Sonrasında aşağıdaki durum ortaya çıkmıştır. Firmanın gıda imalatı ve toptan satısı üzerine faaliyet gösterdiğini ve fiili sayım ile kayıtlardaki tutar arasındaki fark envanterin bir kısmının genel orana tabi kalemlerden (190.000 TL) geri kalan kısmının ise _dirimli orana Tabi kalemlerden (50.000 TL %8 ) oluştuğu tespit edilmiştir. Buna göre firmanın beyan örneği ve kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır.

Genel orana tabi mallar 190.000 x %10 = 19.000
ind. Orana tabi mallar (%8) 50.000 x %4 = 2.000
-----------------------------------------------------/---------------------------------------------------
153- Tic. Mallar 240.000
191- ind. KDV 21.000
525- Kayda Alınan Emtia Özel Karşılık Hs. 240.000
(….. Say. Kan. …Mad. _istinaden)
360- Öd. Vergi Fon. 21.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------/----------------------------------------------------------
360- Ödenecek Vergi ve Fonlar 21.000
102- Bankalar 21.000
Tamamı Peşinen Ödeme olarak kabul edilerek hesap kapatılmış olmakla birlikte Taksitlendirme Seçeneklerinden faydalanılması durumunda 368- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirmiş Vergiler hesabına devredilmesi gerekecektir.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_ilgili Firmanın gıda üretimi sırasında kullandığı 1 Adet makine ile soğutma sistemi olarak kullandığı klima fan sisteminin kayıtlara intikal ettirilmediğini düşünerek beyan örneği çıkartacak olur isek;
1 Adet makine rayiç bedeli 50.000 TL
Soğutma sistemi rayiç bedeli 15.000 TL
Beyan Edilecek toplam tutar 65.000 TL
Beyan edilen toplam vergi 65.000 TL %10 = 6.500 TL
---------------------------------------------------/-----------------------------------------------------
253- Tesis Mak. Ve Cihaz. 50.000 TL
255- Tesis Mak. Ve Cihaz. 15.000 TL
689- Diğer Ol.Dısı Gid. Z. 6.500 TL
526- D.Bas Makine Teçhizat Özel Karşılık Hs. 65.000 TL
(….. Say. Kan. …Mad. _istinaden)
360- Öd. Vergi Fon. 6,500 TL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------/--------------------------------------------------------
950 – Kanunen Kabul Edil. Giderler 6.500
951- Kanunen Kabul Ed. Gid. Kar. 6.500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------/----------------------------------------------------------
360- Ödenecek Vergi ve Fonlar 6.500
102- Bankalar 6.500
Tamamı Peşinen Ödeme olarak kabul edilerek hesap kapatılmış olmakla birlikte
Taksitlendirme Seçeneklerinden faydalanılması durumunda 368- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya
Taksitlendirmiş Vergiler hesabına devredilmesi gerekecektir.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, kasa mevcudu ve ortaklardan
Alacaklar
Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kolektif ve adi komandit şirketler dâhil), kayıtlarında yer aldığı Halde işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna Kadar, aynı nev'iden emtialara ilişkin cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen gayrisafi kâr oranını dikkate alarak Fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal Ettirebilirler. Gayrisafi kâr oranının cari yıl kayıtlarına göre tespit edilemediği hallerde, mükellefin bağlı olduğu
Meslek odalarının belirleyeceği oranlar esas alınır. Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31.12.2010 tarihi itibarıyla düzenleyecekleri Bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu
Dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu Tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını bu Kanunun yayımlandığı tarihi İzleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilirler. Beyan edilen tutarlar üzerinden % 3 oranında hesaplanan vergi, beyanname verme süresi içinde ödenir. Bu fıkra kapsamında ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmez, beyan edilen
Tutarlar ve ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmez.
Bu fıkra Uyarınca beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat yapılmaz.
Madde kapsamında düzenlenecek faturalarda alıcıya ilişkin bilgiler yerine, "… Sayılı
Yasanın… Maddesi uyarınca düzenlenmiştir. İbaresi yazılacaktır.
Faturada malın tabi olduğu oranda katma değer vergisi hesaplanacak ve ilgili dönem beyannamesine Dâhil edilecek, satış hasılatı yıllık gelir veya kurumlar vergisi matrahının hesaplanmasında da dikkate Alınacaktır.
Bir örnekle durumu açıklayalım; Firmamızın fiili sayım sonucunda oluşan Ticari Mallara ait envanteri 492.000 TL çıkmış ancak Kayıtların tetkiki sonrasında defter sonucunun 600.000 TL olduğu tespit edilmiştir.

Firma aradaki farkın kimlere yapılan satıştan olduğunu tespit edememiş ve bu kanunun 11.madde Hükümlerinden faydalanarak faturalandırmak suretiyle çıkış yapmayı tercih etmiştir.
Fark döküm 108.000 TL olup firmanın ortalama piyasa kar oranı %20 eklenmek suretiyle
108.000 x (%20) 21.600 = 129.600 TL satış matrahı tespit edilmiştir.
Buna göre fatura kesildikten sonra yapılacak kayıt aşağıdaki gibi olacaktır.
---------------------------------------------------/-----------------------------------------------------
689- Diğer Ol.Dısı Gid. Z. 152.928 TL
600- Yurt içi Satıslar 129.600 TL
(….. Say. Kan. …Mad. _stinaden)
391- Hes. Kdv 23,328 TL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bu çalışma kaynak gösterilmeden paylaşılamaz.
--------------------------------------------------/--------------------------------------------------------
950 – Kanunen Kabul Edil. Giderler 152.928
951- Kanunen Kabul Ed. Gid. Kar. 152.928
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ortaklar cari hesapları ile ilgili olarak yalnızca kanunun amacına uygun olarak Ortaklardan
Alacak çıkması durumunda beyanda bulunabilecek Kasa fazlalığı ve Ortaklar cari hesap
Düzeltmelerinden dolayı %3 vergilendirme yapılacaktır.
Bu fıkra kapsamında ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmez,
Beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider
Olarak kabul edilmez. Bu fıkra uyarınca beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat
Yapılmaz. Bu nedenle gerek verginin beyan ve ödemesi gerekse düzeltilen tutarlar KKEG hükmünde Sayılarak kayıtlara intikal edecektir. Konuya bir örnek verelim Firmamızın Kasa mevcudunun bir hayli şişkin olduğu ve bu yüksek Tutardan dolaylıda düzeltme yoluna gidildiğini farzedelim.Aynı şekilde bu firmadan gerek Ortaklardan alacaklar gerekse ortaklara borçlar hesabı çalışmış ve birbirlerine mahsup Sonrasında ortaklardan alacaklar hesabının bakiye verdiğini düsünelim.Bu durumda ilgili Beyanlar ve muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır. 
Kasa Fazlası 800.000 TL
Ortaklardan Alacaklar ve Ortaklara borçlar hesaplarının mahsup sonrası bakiyesi 320.000 TL
Beyan edilecek vergi : 800.000 x %3 = 24.000
320.000 x %3 = 9,600
---------------------------------------------------/-----------------------------------------------------
689- Diger Ol.Dısı Gid. Z. 800.000 TL
689- Diger Ol.Dısı Gid. Z. 320.000 TL
689- Diger Ol.Dısı Gid. Z. 33.600 TL
100- Kasa 800.000 TL
(….. Say. Kan. …Mad. _stinaden)
231- Ort. Alacak 320.000 TL
(….. Say. Kan. …Mad. _stinaden)
360- Öd. Vergi ve Fon. 33,600 TL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------/--------------------------------------------------------
950 – Kanunen Kabul Edil. Giderler 1.153.600
951- Kanunen Kabul Ed. Gid. Kar. 1.153.600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bu çalışma kaynak gösterilmeden paylaşılamaz.
------------------------------------------------/----------------------------------------------------------
360- Ödenecek Vergi ve Fonlar 33.600
102- Bankalar 33.600
Tamamı Peşinen Ödeme olarak kabul edilerek hesap kapatılmış olmakla birlikte
Taksitlendirme Seçeneklerinden faydalanılması durumunda 368- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş
Veya Taksitlendirmiş Vergiler hesabına devredilmesi gerekecektir.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kaynak: Yıldırım ERCAN
http://www.huseyinust.com
Muhasebe ve Mevzuat Forumu Mevzuat ÇalışmalarıDüzenleyen Ahmet BARLAK - 02.Şubat.2011 Saat 10:25

http://www.ahmetbarlak.com/forum/uploads/1/TORBA_YASA_%C3%84%C2%B0LE_%C3%84%C2%B0LG%C3%84%C2%B0L%C3%84%C2%B0_MUHASEBE_KAYITLARI1.pdf

 


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  BEDELSİZ MAL ALIMI MUHASEBE KAYDI VE BA-BS FORMU BELGE DÜZENİ Ahmet Barlak 1 29,447 18.09.2016, 10:10
Son Yorum: Ahmet Barlak
  SOSYAL YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VAKFI MUHASEBE KAYIT NİZAMI Ahmet Barlak 0 9,556 24.06.2015, 17:52
Son Yorum: Ahmet Barlak
  ZİRAAT ODASI MUHASEBE KAYITLARI Ahmet Barlak 0 10,257 16.05.2015, 12:14
Son Yorum: Ahmet Barlak
  Tevkifatlı olarak düzenlenen faturaların muhasebe kaydı Muradiye Karabulut 1 51,953 29.04.2015, 15:07
Son Yorum: Muradiye Karabulut
  TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİNDE NAZIM HESAPLAR Muradiye Karabulut 0 11,477 29.04.2015, 15:05
Son Yorum: Muradiye Karabulut

Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi