5084 SAYILI KANUN TEŞVİKİ

Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Bu konuyu Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz: Facebook Twitter
5084 SAYILI KANUN TEŞVİKİ
29.04.2015, 13:12,
#1
5084 SAYILI KANUN TEŞVİKİ
7. 5084 SAYILI KANUN TEŞVİKİ YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİYLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
(İLİMİZDE İŞLEM GÖREN İŞYERLERİ YARARLANMAMAKTADIR)

7.1. Söz konusu Kanunun Sigorta Primi İşveren başlıklı 4. maddesinde 31.12.2008 tarihine kadar uygulanmak üzere aynı kanunun 2. maddesinin (a) bendi kapsamındaki (Adıyaman, Afyon, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Batman, Bartın, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırşehir, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Osmaniye, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Uşak,Van ve Yozgat) illerinde
01.10.2003 tarihinden itibaren yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu işyerinde çalıştırdıkları işçiler ile 01.10.2003 tarihinden önce işe başlamış gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu tarihten önce kuruma verdikleri en son dört aylık dönem bordrolarında kayıtlı işçi sayısına ilave olarak aldıkları işçiler için 506 sayılı kanunun 72 ve 73. maddeleri uyarınca prime esas kazançları üzerinden hesaplanan işveren hissesinin işyeri sanayi bölgesinde ise tamamı; diğer işyerlerinde ise %80’i hazinece karşılanmaktadır. organize sanayi ve endüstri bölgelerinde kurulu olan işyerleri bu bölgede faaliyette bulunduklarına ilişkin bu bölge müdürlüklerinden alacakları yazıları ibraz etmeleri gerekmektedir.


7.2. 5084 Sayılı Kanunun 7. maddesinin © fıkrası uyarınca, mevcut faaliyette bulunan işletmelerin devredilmesi, birleşmesi, bölünmesi veya nev’i değiştirmesi gibi halleri bu kanunun 3 4 ve 6. maddelerinin uygulanmasında yeni işe başlama olarak değerlendirilemeyecektir.


7.3 01.10.2003 tarihinden sonraki sürede 506 sayılı Kanunun 82. maddesi hükmüne uygun nitelikte devir edilen veya mirasçılara intikal eden işyerleri yada birleşen, bölünen veya nev’i değiştiren işyerleri de yeni işe başlayan iş yeri olarak kabul edilmemektedir.


7.4. 01.10.2003 tarihinden önce kapanan, terk, tasfiye, iflas veya icra kanalı ile satılması nedenleriyle kanun kapsamından çıkarılan işyerlerinde 01.10.2003 tarihinden sonra yeniden sigortalı çalıştırılması halinde, bu işyerleri yeni işe başlama olarak kabul edilecektir. (13.03.2004 -16/314 ek sayılı genelge)


7.5. 5350 Sayılı Kanun İle, 5084 Sayılı Kanunun 3. Ve 4. Maddeleri Değiştirilmiş Olup, Buna Göre; 
31.12.2008 Tarihine Kadar Uygulanmak Üzere 2. Maddenin (A) Bendi Kapsamındaki İllere Ek Olarak,

Kilis, Tunceli, Kastamonu, Niğde, Kahramanmaraş, Çorum, Artvin, Kütahya, Trabzon, Rize, Elazığ, Karaman Ve Nevşehir olmak üzere teşvik uygulanan il sayısı 49’a çıkarılmıştır. 

Yine aynı kanun ile teşvikten faydalanma konusunda, işveren bazında değil, işyeri bazında uygulamaya geçilmiştir. 7.5.1. 5350 sayılı Kanun ile getirilen değişiklik sonucu sigorta primi teşviğinden faydalanmak isteyen işverenlerden 01.04.2005 tarihinden itibaren yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin en az 30 işçi çalıştırması, 01.04.2005 tarihinden önce Kurumlar Verisi mükellefi olan işverenlerin 01.01.2005 tarihinden önce ilgili idareye vermiş oldukları en son APHB belgesinde kayıtlı sigortalı sayısının en az % 20 arttırılması ve 30 işçiye ulaşılması halinde, toplam işçi sayısını geçmemek kaydıyla artırdıkları işçi sayısı ile mevcut işçilerden artırdıkları işçi sayısının 2 katı kadar işçinin prime esas kazançları üzerinden işveren hissesinin;

Organize sanayi ve endüstri bölgelerindeki işyerleri için işveren hissesinin tamamı, diğer işyerleri için %80’ i hazinece karşılanmaktadır.7.5.2. 5350 sayılı Kanunla 5084 sayılı kanunun 4. maddesinde yapılan bu değişiklik uyarınca sigorta primi teşviğinden faydalanılabilmesi için APHB belgesinin yasal süresi içerisinde verilmiş olması gerekmektedir.7.5.3. 5350 sayılı Kanunun 6. maddesi ile 5084 sayılı kanunun 7. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca 2886 sayılı devlet ihale kanunu ile 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre yapılan hizmet ve yapım işlerinin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetler teşvik kapsamı dışında tutulmuştur.Not: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3g maddesinde belirtilen istisnai işlerin 3.500.000-TL tutarına kadar olan işler teşvik kapsamındadır. (27.05.2005 tarih 16-344 ek ve 26.06.2006 tarih 16-375 ek sayılı genelgeler)


7.6. 5615 sayılı Kanun ile 5084 sayılı Kanunun 3 ve 4. maddeleri değiştirilerek 4. maddenin birinci fıkralarının (a) bendinde geçen 30 ibaresi, 10 olarak, maddenin (b) bendi 01.04.2005 tarihinden önce işe başlamış olan gelir + kurumlar vergisi mükelleflerinin asgari 10 işçi çalıştıran işyerlerinde fiilen çalışan işçiler şeklinde değiştirilmiştir.

Bu kanuna eklenen geçici madde ile 3,4 ve 6. maddelerde yer alan destek ve teşviklerden bu kanunun yayımı tarihinden itibaren 5 yıl süre ile bu maddelerdeki şartları taşımaları kaydıyla Çanakkale iline bağlı Gökçeada ve Bozcaada’daki işletmelerin de teşvikten yararlanması öngörülmüştür. (15.06.2007 tarih 2007/48 – 2008/31 sayılı genelge)


5568 sayılı kanuna göre yeni yatırımların teşvikten yararlanma süreleri ile ilgili olarak 2009-12 sayılı genelgede gerekli açıklamalar yapılmıştırBUNA GÖRE;5084 sayılı Kanunun 5350 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki 2 nci maddesinin (a) bendi kapsamına giren 36 ilde (Adıyaman, Afyon, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Batman, Bartın, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırşehir, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Osmaniye, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Uşak, Van ve Yozgat illerinde)

1/10/2003-31/12/2008 tarihleri arasında, - 2 nci maddeye 5350 sayılı Kanunla eklenen 13 ilde (Kilis, Tunceli, Kastamonu, Niğde, Kahramanmaraş, Çorum, Artvin, Kütahya, Trabzon, Rize, Elazığ, Karaman ve Nevşehir illerinde) 1/4/2005-31/12/2008 tarihleri arasında, 2 nci maddeye 5615 sayılı Kanunla eklenen Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde, 1/5/2007-31/12/2008 tarihleri arasında,a- 5084 sayılı Kanun kapsamında bedelsiz yatırım yeri tahsis edilmiş olduğu,
b- Akreditif açtırıldığı, 
c- Yatırımın büyüklüğü ile uyumlu alt yapı hazırlandığı,
ç- Yatırımla ilgili ithalat, bina-inşaat yapımı ve makine teçhizat alımına ilişkin harcamalara başlanılarak yasal defterlere buna ilişkin gerekli kayıtları yaptığı,
d- Yatırımın gerçekleşme durumunun Organize Sanayi Bölgelerinde Bölge Yöneticiliğine, diğer bölgelerde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne bildirilmiş olduğu, 

durumlarından herhangi birinin gerçekleştirildiğini belgeleyen, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan işverenler, en az on sigortalıyı fiilen çalıştırmaları kaydıyla sigorta primi işveren hissesi teşvikinden

31/12/2009 tarihine kadar yararlanabileceklerdi. 
Yukarıda bahsi geçen 49 İl ve 2 İlçede 01/01/2009 – 31/12/2009 tarihleri arasında Yatırıma başlandığının ve yatırımın 31/12/2009 tarihinden önce tamamlanmış olduğunun belgelenmesi halinde işveren, tamamlama tarihinden 31/12/2012 tarihine kadar teşvikten faydalanabilecektir. 


7.7. YATIRIMA BAŞLANILMIŞ OLDUĞUNUN BELGELENEMEMESİ: 5084 – 5350 ve 5615 sayılı Kanunlarla belirlenen 49 İl ve 2 İlçede 31.12.2008 tarihine kadar yatırıma başlanıldığını belgeleyemeyen işverenlerin, 01.01.2009 tarihinden itibaren prim teşvikinden faydalanmaları mümkün bulunmamaktadır.7.8. YATIRIMA BAŞLAMIŞ ANCAK YATIRIMI TAMAMLAMAMIŞ İŞVERENLER YÖNÜNDEN;01.10.2003 ile 31.12.2008 tarihleri arasında 49 İl ve 2 ilçede yatırıma başlanmasına rağmen yatırımın tamamlandığını belgeleyemeyen işverenler söz konusu teşvikten 31.12.2009 tarihine kadar yararlanabileceklerdir.7.9. 5084 SAYILI KANUNUN 5350 SAYILI KANUNLA DEĞİŞTİRİLMEDEN ÖNCEKİ 2 NCİ MADDESİNİN (A) BENDİ KAPSAMINA GİREN 36 İLDE YATIRIMA BAŞLAMA VEYA TAMAMLAMA ŞARTLARINI GERÇEKLEŞTİREN İŞVERENLERİN ESKİ HÜKÜMLER DOĞRULTUSUNDA TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI: Sözkonusu 36 ilde 1/10/2003 - 31/3/2005 tarihleri arasında yeni yatırıma başladığını belgeleyen ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan işverenlerden;-1/10/2003 tarihinden sonra işe başlamış olanlar, çalıştırdıkları sigortalıların tamamından dolayı,

-1/10/2003 tarihinden önce işe başlamış olanlar ise, en son dört aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri işçi sayısına ilave olarak yeni işe aldıkları ve bu işyerlerinde fiilen çalıştırdıkları işçilerden dolayı, sigorta primi işveren hissesi teşvikinden 31/12/2009 tarihine kadar yararlanmaları mümkün bulunduğu gibi, bu nitelikteki işyeri işverenlerinin sözkonusu teşvikten 10 veya üzerinde sigortalı çalıştırmaları halinde de, yine 31/12/2009 tarihine kadar yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.Bu bağlamda, sözkonusu 36 ilde 1/10/2003-31/3/2005 tarihleri arasında yeni yatırıma başladığını belgeleyen, 01/10/2003-31/3/2005 tarihleri arasında sigorta primi işveren hissesi teşvikinden (5084 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde 5350 sayılı Kanunla değişiklik yapılmadan önceki hükümlerinde öngörülen şartları yerine getirmiş olmaları nedeniyle) yararlanmış olan işverenler, yeni yatırımlara 1/4/2005-31/12/2008 tarihleri arasında başladıklarını belgelemeleri halinde 1/1/2009 tarihinden 31/12/2009 tarihine kadar, sözkonusu işverenlerin yatırımlarını 31/12/2009 tarihine kadar tamamladıklarını belgelemeleri halinde ise, aylık prim ve hizmet belgelerini (gerekli şartları sağlamış olmaları kaydıyla) yatırımı tamamladıkları tarihten 31/12/2012 tarihine kadar, yararlanabileceklerdir.


7.10. TEŞVİK SÜRESİNİN UZATILMASI


5951 sayılı Kanunla 49 il ile Gökçeada ve Bozcaada da uygulanan 5084 sayılı kanun teşviki yatırıma başlama veya tamamlama ile ilgili şartların yerine getirilip getirilmediğine bakılmaksızın 31.12.2012 tarihine kadar uygulanmaya devam edecektir.
 


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  7166 sayılı kanun teşviki (01.02.2019-30.04.2019) arası işe alınan İŞÇİLER İÇİN Ahmet Barlak 2 1,331 06.04.2019, 12:17
Son Yorum: Ahmet Barlak
  6645/25.MADDE Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerine işsizlik sigortası prim teşviki Ahmet Barlak 3 4,459 05.01.2019, 16:12
Son Yorum: Ahmet Barlak
  7143 sk. madde 22 GENÇ GİRİŞİMCİLERDE BAGKUR PRİM TEŞVİKİ Ahmet Barlak 1 3,505 28.07.2018, 09:52
Son Yorum: Ahmet Barlak
  7103 SK. TEŞVİKİ- 4447 SAYILI KANUN GEÇİCİ 19. MADDE TEŞVİKİ Ahmet Barlak 1 5,121 27.06.2018, 11:20
Son Yorum: Ahmet Barlak
  6645 SK. (4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 15. MADDESİ İLE GETİRİLEN SGK PRİM TEŞVİĞİ) Ahmet Barlak 3 13,074 22.06.2018, 10:01
Son Yorum: Ahmet Barlak

Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi