7103 SK. TEŞVİKİ- 4447 SAYILI KANUN GEÇİCİ 19. MADDE TEŞVİKİ

Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Bu konuyu Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz: Facebook Twitter
7103 SK. TEŞVİKİ- 4447 SAYILI KANUN GEÇİCİ 19. MADDE TEŞVİKİ
29.03.2018, 10:31,
#1
7103 SK. TEŞVİKİ- 4447 SAYILI KANUN GEÇİCİ 19. MADDE TEŞVİKİ
4447 SAYILI KANUNA EKLENEN GEÇİCİ 19'UNCU MADDE TEŞVİĞİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI, (Bu madde 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere uygulamaya girecektir.)
.
a- İşçinin, Kuruma (İŞKUR'a) kayıtlı işsizler arasından 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında işe alınması,
.
b- İşçinin işe girdiği aydan önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve © bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olması,
.
c- İsteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmaması,
.
d- İşçinin işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması,
kaydıyla, bu maddeyle sağlanan prim desteği 2020 yılı Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanır.
Ancak bu süre; işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Kuruma engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak uygulanır.
İşyerinin imalat veya bilişim sektöründe faaliyet göstermesi halinde ilgili döneme ait günlük brüt asgarî ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı,
İşyerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı,
her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanır.
.
Bu teşvikten aşağıda belirtilen koşulların işverenlerce yerine getirilmemesi halinde yararlanması mümkün olmayacaktır.
.
a- İşyeri ile ilgili aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmemesi,
.
b- Primlerin yasal süresinde ödenmemesi,
.
c- Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması,
durumlarında bu maddede belirtilen destekten yararlanılamaz.
.
Ancak; Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ettiren ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme veya yapılandırma devam ettiği sürece bu madde hükmünden yararlandırılır.
Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi Fon katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan işyerlerinden Fon tarafından karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır.
Bu maddede belirtilen şartların sağlanması kaydıyla ikinci fıkrada belirtilen yararlanma süresini aşmamak üzere, destekten yararlanılmış olan sigortalının destek süresini tamamlamadan işten ayrılıp yeniden işe başlaması halinde, söz konusu sigortalıdan dolayı yeniden işe başladığı tarihteki durumu dikkate alınarak ikinci fıkrada belirtilen sürelerden kalan süre kadar bu destekten yararlanmaya devam edilir.
.
Bu madde hükümleri;

a- 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri,

b- 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri,

c- 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, d- Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurtdışında çalışan sigortalılar, hakkında uygulanmaz.
1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ve daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar prim hizmet beyannamesi vermeyen işyerleri, bu maddede belirtilen şartlar sağlanmak kaydıyla, 1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre kadar bu destekten yararlandırılır.
Bu maddeyle sağlanan teşvikten yararlanmakta olan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanamaz.
27.06.2018, 11:20, (Bu konu en son: 27.06.2018, 11:22 Tarihinde, Saat: {2} düzenlenmiştir. Düzenleyen: Ahmet Barlak.)
#2
RE: 7103 SK. TEŞVİKİ- 4447 SAYILI KANUN GEÇİCİ 19. MADDE TEŞVİKİ
KONUYA İLİŞKİN SGK GENELGESİ 26.06.2018 TARİHİNDE YAYIMLANDI
.
SGK Genelgesi 2018-22 (4447 Sayılı Kanunun Geçici 19 uncu Maddesinde Yer Alan Prim Desteği)
.
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/142932
16.07.2019, 16:22,
#3
RE: 7103 SK. TEŞVİKİ- 4447 SAYILI KANUN GEÇİCİ 19. MADDE TEŞVİKİ
7103 SK. TEŞVİKİ- 4447 SAYILI KANUN GEÇİCİ 19. MADDE TEŞVİKİ
GELİR VERGİSİ TEŞVİKİNE İLİŞKİN 304 SAYILI GELİR VERGİSİ TEBLİĞİ

https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/15437
20.01.2020, 20:24,
#4
RE: 7103 SK. TEŞVİKİ- 4447 SAYILI KANUN GEÇİCİ 19. MADDE TEŞVİKİ
2018-22 sayılı Genelgede 4447 sayılı Kanunun Geçici 19. Maddesi ile ilgili iş ve işlemler hakkında ayrıntılı bilgiler vermektedir. Bu genelge kamuoyunda “ilave istihdam” olarak bilinen 17103-27103 sayılı teşvikten bahsetmektedir. 17103 ve 27103 sayılı teşviklerde işveren ile sigortalı arasındaki hısımlık derecesinin önemi yoktur. Çalışan tüm işçiler (diğer şartlar sağlanıyorsa) bu teşvikten faydalanabilir.


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  6661 SAYILI TEŞVİK- ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 5510 SK. GEÇİCİ 68. MADDE ve 71. MADDE Ahmet Barlak 10 30,418 28.05.2019, 15:25
Son Yorum: Ahmet Barlak
  7166 sayılı kanun teşviki (01.02.2019-30.04.2019) arası işe alınan İŞÇİLER İÇİN Ahmet Barlak 2 4,667 06.04.2019, 12:17
Son Yorum: Ahmet Barlak
  6645/25.MADDE Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerine işsizlik sigortası prim teşviki Ahmet Barlak 3 8,247 05.01.2019, 16:12
Son Yorum: Ahmet Barlak
  7143 sk. madde 22 GENÇ GİRİŞİMCİLERDE BAGKUR PRİM TEŞVİKİ Ahmet Barlak 1 6,370 28.07.2018, 09:52
Son Yorum: Ahmet Barlak
  6645 SK. (4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 15. MADDESİ İLE GETİRİLEN SGK PRİM TEŞVİĞİ) Ahmet Barlak 3 17,798 22.06.2018, 10:01
Son Yorum: Ahmet Barlak

Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi