DEFTER TUTMA HADLERİ - SINIF DEĞİŞTİRME HESABI

Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Bu konuyu Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz: Facebook Twitter
DEFTER TUTMA HADLERİ - SINIF DEĞİŞTİRME HESABI
28.12.2018, 00:15,
#3
RE: DEFTER TUTMA HADLERİ - SINIF DEĞİŞTİRME HESABI
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları Usul ve Tahsilat Grup Müdürlüğü

Sayı : 77058783-105[VUK.ÖZ.18,111]-E.241714 24.12.2018
Konu: Defter Tutma Hadleri.

Sayın .....................
.................................................. ..........................ANTALYA

İlgi :14.12.2018 tarihli ve 831608 evrak kayıt nolu özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Üçkapılar Vergi Dairesi Müdürlüğünün ............ vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellef olduğunuz, defter tutma hadlerinin her yıl yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulandığı belirtilerek, 2019 yılında kullanılacak olan defterlerin 29.12.2017 tarihinde yayımlanan 490 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğine göre mi yoksa 2018 Aralık ayı içinde yayımlanacak VUK Genel Tebliğine göre mi işlem yapılacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 176 ve izleyen maddelerinde defter tutma ile ilgili hükümlere yer verilmiş ve"Tüccar Sınıfları" başlıklı 176 ncı maddesinde;
"Tüccarlar, defter tutmak bakımından iki sınıfa ayrılır:
- I' inci sınıf tüccarlar, bilanço esasına göre;
- II'nci sınıf tüccarlar, işletme hesabı esasına göre;
defter tutarlar." hükmü yer almıştır.

Defter tutma bakımından kimlerin birinci sınıfa dâhil olacağı hususu Kanunun 177 nci maddesinde altı bent halinde, kimlerin ikinci sınıfa dâhil olacağı hususu ise aynı Kanunun 178 inci maddesinde iki bent halinde sayılmak suretiyle belirtilmiştir.

Öte yandan, aynı Kanunun "Sınıf Değiştirme" başlıklı 179 uncu maddesinde;

"a) (I)'inciden (II)'nciye geçiş: İş hacmi bakımından I'inci sınıfa dahil olan tüccarların durumları aşağıdaki şartlara uyduğu takdirde, bunlar, bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak II'nci sınıfa geçebilirler:

1. Bir hesap döneminin iş hacmi 177 nci maddede yazılı hadlerden % 20'yi aşan bir nispette düşük olursa, veya;

2. Arka arkaya üç dönemin iş hacmi 177 nci maddede yazılı hadlere nazaran % 20'ye kadar bir düşüklük gösterirse."
hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla, 2019 takvim yılında tutulacak defterin tayininde, faaliyetinize ilişkin gayri safi iş hasılatınızın Vergi Usul Kanununun 177 nci maddesinde yer alan ve 01/01/2019 tarihinden itibaren geçerli olacak olan hadlerle kıyaslanması suretiyle defter tutma ve sınıf değiştirme durumunuzun tespit edilmesi gerekmekte olup; bu hadler 2018 Aralık ayı içinde Bakanlığımız tarafından yayımlanacak olan tebliğ ile duyurulacaktır.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
e-imzalıdır
Emre GÖK
Vergi Dairesi Başkanı a.
Gelir İdaresi Grup Müdürü V.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nun 5. Maddesi gereğince nitelikli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Soğuksu M. Kazımkarabekir C. 07050 ANTALYA Bilgi için: Hüdaver ŞİMŞEK Gelir Uzmanı Telefon No: Telefon No: (0242) 237 05 27


Bu Konudaki Yorumlar
RE: DEFTER TUTMA HADLERİ - SINIF DEĞİŞTİRME HESABI - Ahmet Barlak - 28.12.2018, 00:15

Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi