SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ - Baskı Önizleme
AHMET BARLAK MUHASEBE FORUMU
SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ - Baskı Önizleme

+- AHMET BARLAK MUHASEBE FORUMU (http://ahmetbarlak.com/forumm)
+-- Forum: MUHASEBE KAYITLARI (http://ahmetbarlak.com/forumm/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Forum: Örnek Muhasebe Kayıtları (http://ahmetbarlak.com/forumm/forumdisplay.php?fid=14)
+--- Konu Başlığı: SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ (/showthread.php?tid=193)SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ - Muradiye Karabulut - 29.04.2015

SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ? Zorunlu olmamakla birlikte varsa düzeltme sonucunda oluşan geçmiş yıl

? Kurumlar Vergisi mükelleflerince vergisiz sermayeye ilave edilebilirler.

? "502" no.lu hesapta kısmen veya tamamen muhafaza edilebilirler.

? Olumlu farklar Tasfiye sonucunda, işletmeden çekilmiş sayılacağından,

Kurumlar Vergisi ödenmesi gerekir.

Değerli Meslektaşlarım, son zamanlarda yaşanan ve uzunca bir süre daha devam

edeceği gözlenen "Ekonomik Kriz" nedeniyle bazı müşterilerimizin Kurumlar Vergisi

mükellefiyetlerini sonlandırmak üzere "Tasfiye" kararı aldıkları gözlenmektedir.

Yukarıdaki açıklamalardan da görüleceği gibi Sermaye Düzeltme Olumlu Farklarının

sermayeye ilavesi halinde herhangi bir vergilendirme söz konusu olmayacaktır.

Müşterilerimizin sürpriz bir vergilendirme ile karşı karşıya kalmaması için ; "502

Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları"nın Tasfiye öncesi Sermayeye ilave edilmesi

gerekir. Aksi takdirde yukarıda ifade edildiği üzere farklar vergiye tabi tutulacaktır.

Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımla,

Yahya ARIKAN

Başkan

zararlarına mahsup edilebilir.Değerli Üyemiz, İst.17/Kasım/2008

Bilindiği üzere, 2003 ve 2004 takvim yıllarına ilişkin olarak yapılan Enflasyon

düzeltmesi (Enflasyon Muhasebesi) sonucunda oluşan ve ( 502) kod ile bilançolarda yer

alan "502 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları" işletmeden çekilmesi halinde

vergilendirilecektir.

Enflasyon Düzeltmesi olumlu farkları, değer artışından kaynaklanan faaliyet geliri

niteliğinde olup, öz sermayenin unsurlarından biridir. Bilançonun pasifinde "502

Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları" hesabında muhafaza edildiği müddetçe

vergilendirilmesi söz konusu değildir.

Ancak, VUK 298. maddesinin A/5 fıkrasının beş ve altıncı paragraflarındaki

hükümlerine göre başka hesaba nakledilmesi veya işletmeden çekilmesi hallerinde

vergilendirilmesi söz konusudur.

Sermaye Düzeltmesi Olumlu farkları;